Overzichten.net
Categoriën
€ 49.95
Farmacotherapie heeft de optimale behandeling van patiënten met geneesmiddelen tot doel; er wordt gestreefd naar farmacotherapie op maat. De kennis van ziekten en geneesmiddelen is aanzienlijk gegroeid, evenals het aantal geneesmiddelen. Enerzijds is daardoor therapie op maat beter mogelijk, anderzijds maakt dat het keuzeproces complexer. Formularia, protocollen en standaarden bieden houvast, maar het persoonlijk oordeel van de arts over de behandeling van elke individuele patiënt blijft doorslaggevend.

Farmacotherapie op maat geeft een beschrijving van een praktische methode. Deze is gebaseerd op de succesvolle WHO Guide to Good Prescribing en voor de Nederlandse en Belgische situatie aangepast. Hoofdstuk 1 beschrijft de basis: de interactie tussen patiënt en geneesmiddel, de grondslag voor de farmacotherapie op maat. Hoofdstuk 2 behandelt de voorbereiding: de manier waarop een (persoonlijk) formularium met basisgeneesmiddelen kan worden verkregen. De behandeling van patiënt met de basisgeneesmiddelen wordt in hoofdstuk 3, het stappenplan, beschreven. In hoofdstuk 4 wordt de methode aan de hand van twee voorbeelden geïllustreerd.

In deze tweede druk zijn in het bijzonder de mogelijkheden van het internet aangegeven bij het kiezen en voorschrijven van geneesmiddelen.

Farmacotherapie op maat is primair geschreven voor studenten geneeskunde, physician assistant en gezondheidswetenschappen, en voor docenten die overwegen hun onderwijs in farmacologie en farmacotherapie te veranderen. Ook ervaren artsen kunnen dit boek gebruiken bij nascholingsactiviteiten en om hun voorschrijfgedrag te evalueren.

€ 32.50
Vier jaar na het verschijnen van Lean denken en doen in de zorg. Acht verhalen uit de praktijk en twee jaar na Lean in de zorg. De praktijk van continu verbeteren is het tijd om een balans op te maken. Dit derde [en laatste] boek van de serie maakt duidelijk dat veel zorginstellingen er inmiddels mee aan de slag zijn gegaan en goede resultaten hebben geboekt. Ook valt op dat meer aandacht wordt besteed aan 'waarde' en dat lean wordt verbonden met thema's, zoals het ontwerp van gebouwen en ICT. Geheel in lijn met het concept is er uiteraard voldoende ruimte voor verdere verbetering. In bijdragen van uiteenlopende aard, komt aan de orde wat lean in de praktijk voor zorginstellingen heeft betekend, én hoe zorginstellingen verder kunnen komen met lean. "Als patiënt heb ik de nodige verbeterpunten in mijn zorgproces gezien, en als organisatieadviseur weet ik dat het met lean beter kan. Dit boek helpt om de patiënt centraal te stellen in lean. Dat betekent: mij helpen en stimuleren mijn persoonlijke behoeften onder woorden te brengen." Herman Bouwhuis "Wie streeft naar meer toegevoegde waarde voor onze patiënten kan niet heen om continu verbeteren met behulp van lean-instrumenten, zoals beschreven in dit boek. Pas het integraal toe in je organisatie!" Rob Dillmann, voorzitter Raad van Bestuur, Isala "Door de aandacht die dit boek vraagt voor de waarden van de organisatie en de toegevoegde waarde voor de patiënt/cliënt, wordt aan lean een diepere betekenis gegeven die tot nadenken stemt." Marius Buiting, directeur NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn)
€ 49.95
Farmacotherapie heeft de optimale behandeling van patiënten met geneesmiddelen tot doel; er wordt gestreefd naar farmacotherapie op maat. De kennis van ziekten en geneesmiddelen is aanzienlijk gegroeid, evenals het aantal geneesmiddelen. Enerzijds is daardoor therapie op maat beter mogelijk, anderzijds maakt dat het keuzeproces complexer. Formularia, protocollen en standaarden bieden houvast, maar het persoonlijk oordeel van de arts over de behandeling van elke individuele patiënt blijft doorslaggevend. Farmacotherapie op maat geeft een beschrijving van een praktische methode. Deze is gebaseerd op de succesvolle WHO Guide to Good Prescribing en voor de Nederlandse en Belgische situatie aangepast. Hoofdstuk 1 beschrijft de basis: de interactie tussen patiënt en geneesmiddel, de grondslag voor de farmacotherapie op maat. Hoofdstuk 2 behandelt de voorbereiding: de manier waarop een (persoonlijk) formularium met basisgeneesmiddelen kan worden verkregen. De behandeling van patiënt met de basisgeneesmiddelen wordt in hoofdstuk 3, het stappenplan, beschreven. In hoofdstuk 4 wordt de methode aan de hand van twee voorbeelden geïllustreerd. In deze tweede druk zijn in het bijzonder de mogelijkheden van het internet aangegeven bij het kiezen en voorschrijven van geneesmiddelen. Farmacotherapie op maat is primair geschreven voor studenten geneeskunde, physician assistant en gezondheidswetenschappen, en voor docenten die overwegen hun onderwijs in farmacologie en farmacotherapie te veranderen. Ook ervaren artsen kunnen dit boek gebruiken bij nascholingsactiviteiten en om hun voorschrijfgedrag te evalueren.
€ 49.95
Farmacotherapie heeft de optimale behandeling van patiënten met geneesmiddelen tot doel; er wordt gestreefd naar farmacotherapie op maat. De kennis van ziekten en geneesmiddelen is aanzienlijk gegroeid, evenals het aantal geneesmiddelen. Enerzijds is daardoor therapie op maat beter mogelijk, anderzijds maakt dat het keuzeproces complexer. Formularia, protocollen en standaarden bieden houvast, maar het persoonlijk oordeel van de arts over de behandeling van elke individuele patiënt blijft doorslaggevend. Farmacotherapie op maat geeft een beschrijving van een praktische methode. Deze is gebaseerd op de succesvolle WHO Guide to Good Prescribing en voor de Nederlandse en Belgische situatie aangepast. Hoofdstuk 1 beschrijft de basis: de interactie tussen patiënt en geneesmiddel, de grondslag voor de farmacotherapie op maat. Hoofdstuk 2 behandelt de voorbereiding: de manier waarop een (persoonlijk) formularium met basisgeneesmiddelen kan worden verkregen. De behandeling van patiënt met de basisgeneesmiddelen wordt in hoofdstuk 3, het stappenplan, beschreven. In hoofdstuk 4 wordt de methode aan de hand van twee voorbeelden geïllustreerd. In deze tweede druk zijn in het bijzonder de mogelijkheden van het internet aangegeven bij het kiezen en voorschrijven van geneesmiddelen. Farmacotherapie op maat is primair geschreven voor studenten geneeskunde, physician assistant en gezondheidswetenschappen, en voor docenten die overwegen hun onderwijs in farmacologie en farmacotherapie te veranderen. Ook ervaren artsen kunnen dit boek gebruiken bij nascholingsactiviteiten en om hun voorschrijfgedrag te evalueren.
€ 32.50
Vier jaar na het verschijnen van Lean denken en doen in de zorg. Acht verhalen uit de praktijk en twee jaar na Lean in de zorg. De praktijk van continu verbeteren is het tijd om een balans op te maken. Dit derde [en laatste] boek van de serie maakt duidelijk dat veel zorginstellingen er inmiddels mee aan de slag zijn gegaan en goede resultaten hebben geboekt. Ook valt op dat meer aandacht wordt besteed aan 'waarde' en dat lean wordt verbonden met thema's, zoals het ontwerp van gebouwen en ICT. Geheel in lijn met het concept is er uiteraard voldoende ruimte voor verdere verbetering. In bijdragen van uiteenlopende aard, komt aan de orde wat lean in de praktijk voor zorginstellingen heeft betekend, én hoe zorginstellingen verder kunnen komen met lean. "Als patiënt heb ik de nodige verbeterpunten in mijn zorgproces gezien, en als organisatieadviseur weet ik dat het met lean beter kan. Dit boek helpt om de patiënt centraal te stellen in lean. Dat betekent: mij helpen en stimuleren mijn persoonlijke behoeften onder woorden te brengen." Herman Bouwhuis "Wie streeft naar meer toegevoegde waarde voor onze patiënten kan niet heen om continu verbeteren met behulp van lean-instrumenten, zoals beschreven in dit boek. Pas het integraal toe in je organisatie!" Rob Dillmann, voorzitter Raad van Bestuur, Isala "Door de aandacht die dit boek vraagt voor de waarden van de organisatie en de toegevoegde waarde voor de patiënt/cliënt, wordt aan lean een diepere betekenis gegeven die tot nadenken stemt." Marius Buiting, directeur NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn)
€ 32.50
Vier jaar na het verschijnen van Lean denken en doen in de zorg. Acht verhalen uit de praktijk en twee jaar na Lean in de zorg. De praktijk van continu verbeteren is het tijd om een balans op te maken. Dit derde [en laatste] boek van de serie maakt duidelijk dat veel zorginstellingen er inmiddels mee aan de slag zijn gegaan en goede resultaten hebben geboekt. Ook valt op dat meer aandacht wordt besteed aan 'waarde' en dat lean wordt verbonden met thema's, zoals het ontwerp van gebouwen en ICT. Geheel in lijn met het concept is er uiteraard voldoende ruimte voor verdere verbetering. In bijdragen van uiteenlopende aard, komt aan de orde wat lean in de praktijk voor zorginstellingen heeft betekend, én hoe zorginstellingen verder kunnen komen met lean. "Als patiënt heb ik de nodige verbeterpunten in mijn zorgproces gezien, en als organisatieadviseur weet ik dat het met lean beter kan. Dit boek helpt om de patiënt centraal te stellen in lean. Dat betekent: mij helpen en stimuleren mijn persoonlijke behoeften onder woorden te brengen." Herman Bouwhuis "Wie streeft naar meer toegevoegde waarde voor onze patiënten kan niet heen om continu verbeteren met behulp van lean-instrumenten, zoals beschreven in dit boek. Pas het integraal toe in je organisatie!" Rob Dillmann, voorzitter Raad van Bestuur, Isala "Door de aandacht die dit boek vraagt voor de waarden van de organisatie en de toegevoegde waarde voor de patiënt/cliënt, wordt aan lean een diepere betekenis gegeven die tot nadenken stemt." Marius Buiting, directeur NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn)
€ 39.00
Patiëntgericht communiceren voor de best mogelijke zorg Dit boek is een praktische gids voor alle ggz-hulpverleners die patiëntgericht willen communiceren met hun cliënten of patiënten. Patiëntgericht communiceren werkt. Je bereikt een prettige samenwerkingsrelatie, waarin je je cliënt de best mogelijke zorg kunt bieden. Hij voelt zich beter begrepen, gesteund en erkend. Hij krijgt meer greep op zijn situatie en vergroot zijn zelfredzaamheid. Dat levert belangrijke gezondheidseffecten op. In deze herziene, tweede druk is veel aandacht voor de nieuwe ggz, herstelondersteuning, positieve gezondheid, eigen regie, en ervaringsdeskundigheid. Er zijn geheel nieuwe hoofdstukken toegevoegd over autisme en herstelondersteunende taal. Patiëntgericht communiceren door de ogen van een patiënt Wouter van den Berg, patiënt/ervaringsdeskundige: 'Zó wil ik behandeld worden als patiënt: erkenning krijgen, gehoord worden, persoonlijke interesse voelen, gelijkwaardigheid bemerken, hoop gevend en leidend tot empowerment. Lees dit boek, zou ik zeggen. Laat je raken en toon dat ook als teken van empathie!' Aanbevelingen door andere ggz professionals Fredrike Bannink, klinisch psycholoog/auteur oplossingsgerichte leerboeken: 'Een boek waarmee aan de kunst van het aansluiten recht wordt gedaan! Dit vlot geschreven en praktische boek laat zien hoe je met patiëntgerichte communicatie de kans op tevredenheid vergroot, met positieve gezondheidseffecten. Daartoe lenen zich vooral vaardigheden uit de motiverende gespreksvoering en oplossingsgerichte therapie.' Peter van Harten, hoogleraar psychiatrie: 'Zoals Carl Rogers al aangaf is 'echtheid' het belangrijkste element in de relatie met de cliënt, en daarvoor is persoonlijke ontwikkeling nodig. Toch kun je de techniek en de systematiek van de gespreksvaardigheden leren uit dit uitstekende, veelomvattende en helder geschreven leerboek. Het is geschikt voor alle hulpverleners en leest nog plezierig ook!'
€ 39.00
Patiëntgericht communiceren voor de best mogelijke zorg Dit boek is een praktische gids voor alle ggz-hulpverleners die patiëntgericht willen communiceren met hun cliënten of patiënten. Patiëntgericht communiceren werkt. Je bereikt een prettige samenwerkingsrelatie, waarin je je cliënt de best mogelijke zorg kunt bieden. Hij voelt zich beter begrepen, gesteund en erkend. Hij krijgt meer greep op zijn situatie en vergroot zijn zelfredzaamheid. Dat levert belangrijke gezondheidseffecten op. In deze herziene, tweede druk is veel aandacht voor de nieuwe ggz, herstelondersteuning, positieve gezondheid, eigen regie, en ervaringsdeskundigheid. Er zijn geheel nieuwe hoofdstukken toegevoegd over autisme en herstelondersteunende taal. Patiëntgericht communiceren door de ogen van een patiënt Wouter van den Berg, patiënt/ervaringsdeskundige: 'Zó wil ik behandeld worden als patiënt: erkenning krijgen, gehoord worden, persoonlijke interesse voelen, gelijkwaardigheid bemerken, hoop gevend en leidend tot empowerment. Lees dit boek, zou ik zeggen. Laat je raken en toon dat ook als teken van empathie!' Aanbevelingen door andere ggz professionals Fredrike Bannink, klinisch psycholoog/auteur oplossingsgerichte leerboeken: 'Een boek waarmee aan de kunst van het aansluiten recht wordt gedaan! Dit vlot geschreven en praktische boek laat zien hoe je met patiëntgerichte communicatie de kans op tevredenheid vergroot, met positieve gezondheidseffecten. Daartoe lenen zich vooral vaardigheden uit de motiverende gespreksvoering en oplossingsgerichte therapie.' Peter van Harten, hoogleraar psychiatrie: 'Zoals Carl Rogers al aangaf is 'echtheid' het belangrijkste element in de relatie met de cliënt, en daarvoor is persoonlijke ontwikkeling nodig. Toch kun je de techniek en de systematiek van de gespreksvaardigheden leren uit dit uitstekende, veelomvattende en helder geschreven leerboek. Het is geschikt voor alle hulpverleners en leest nog plezierig ook!'
€ 39.00
Patiëntgericht communiceren voor de best mogelijke zorg Dit boek is een praktische gids voor alle ggz-hulpverleners die patiëntgericht willen communiceren met hun cliënten of patiënten. Patiëntgericht communiceren werkt. Je bereikt een prettige samenwerkingsrelatie, waarin je je cliënt de best mogelijke zorg kunt bieden. Hij voelt zich beter begrepen, gesteund en erkend. Hij krijgt meer greep op zijn situatie en vergroot zijn zelfredzaamheid. Dat levert belangrijke gezondheidseffecten op. In deze herziene, tweede druk is veel aandacht voor de nieuwe ggz, herstelondersteuning, positieve gezondheid, eigen regie, en ervaringsdeskundigheid. Er zijn geheel nieuwe hoofdstukken toegevoegd over autisme en herstelondersteunende taal. Patiëntgericht communiceren door de ogen van een patiënt Wouter van den Berg, patiënt/ervaringsdeskundige: 'Zó wil ik behandeld worden als patiënt: erkenning krijgen, gehoord worden, persoonlijke interesse voelen, gelijkwaardigheid bemerken, hoop gevend en leidend tot empowerment. Lees dit boek, zou ik zeggen. Laat je raken en toon dat ook als teken van empathie!' Aanbevelingen door andere ggz professionals Fredrike Bannink, klinisch psycholoog/auteur oplossingsgerichte leerboeken: 'Een boek waarmee aan de kunst van het aansluiten recht wordt gedaan! Dit vlot geschreven en praktische boek laat zien hoe je met patiëntgerichte communicatie de kans op tevredenheid vergroot, met positieve gezondheidseffecten. Daartoe lenen zich vooral vaardigheden uit de motiverende gespreksvoering en oplossingsgerichte therapie.' Peter van Harten, hoogleraar psychiatrie: 'Zoals Carl Rogers al aangaf is 'echtheid' het belangrijkste element in de relatie met de cliënt, en daarvoor is persoonlijke ontwikkeling nodig. Toch kun je de techniek en de systematiek van de gespreksvaardigheden leren uit dit uitstekende, veelomvattende en helder geschreven leerboek. Het is geschikt voor alle hulpverleners en leest nog plezierig ook!'
€ 0.00

Over de functie

Jij bouwt een band op met de cliënten en samen knokken jullie voor een goed herstel. Met jouw hulp komen ze er zo snel mogelijk weer bovenop!

Voor meerdere locaties van een opdrachtgever in de omgeving Eindhoven zijn wij opzoek naar een Verzorgende IG. Jij begeleid en ondersteunt patiënten tijdens de revalidatie. Als Verzorgende IG zorg jij ervoor dat de patiënt zich comfortabel, prettig en volledig op zijn gemak voelt, alles om het revalidatieproces zo soepel mogelijk en fijn te laten verlopen!

Jij bent als Verzorgende IG niet alleen bezig met het primaire zorgproces, maar bouwt ook met iedere patiënt een goede persoonlijke band op. Zo kun je als Verzorgende IG de beste passende zorg verlenen. Je verricht niet alleen verpleegtechnische handelingen, maar bent ook het eerste aanspreekpunt voor jouw cliënt en hebt de verantwoordelijkheid voor het eventueel bijstellen van het revalidatieplan.


Functie eisen

 • Je bent in het bezit van een diploma Verzorgende IG
 • Beschikbaar voor tenminste 16 uur per week
 • Startdatum in overleg
 • Bevoegd en bekwaam met verpleegtechnische handelingen

Herken jij jezelf in deze punten? Dan zoek ik jou! Je kunt mij bereiken op 06-82985347 of evie.monten@maandag.nl


Over het bedrijf

Bij Maandag® krijg jij de kans om je expertise bij diverse instanties in te zetten en uit te breiden. Daar wordt niet alleen de zorg beter van, maar jij ook! Maandag® geeft jou de voordelen van een vaste werkgever én van flexibel werken.

Hierbij bieden wij een uitstekend marktconform salaris waarin je wordt ingeschaald op basis van opleiding en ervaring. Je reiskosten worden vergoed met €0,19 per kilometer. Een pensioenregeling en vakantiegeld horen natuurlijk ook tot de voorwaarden.

Tijdens je opdracht wordt je begeleid door je Accountmanager en Recruiter. Zij zijn er om jou te begeleiden, mee te sparren en om mee te denken over jouw loopbaan. Met Maandag® Academy en Club Maandag® kun je diverse workshops, cursussen en trainingen volgen. Zo haal je het meeste uit je persoonlijke ontwikkeling en loopbaan!

Solliciteer

Herken jij jezelf in dit profiel? En lijkt werken bij Maandag® je een mooie stap? Solliciteer dan meteen. Wie weet ziet jouw maandag er binnenkort dan net zo tof uit als die van ons.

€ 22.77
Specificaties:MateriaalEVA, houtHoofdkleurzwartGeschikt seizoenAlle seizoenenGeslachtUnisex (volwassen mannen en vrouwen)Schoenen dikteMinder dan 1,5 cmGrootte optioneelS (US 7-8)Fit voet lengte 260mmM (US 8.5-9.5)Fit voet lengte 275mmL (US 10-10.5)Fit voet lengte 285mmXL (11-11.5)Fit voet lengte 295mm Functies:- Speciaal gemaakte siliconen massagekolom.- Voetacupunten beter stimuleren en masseren.- 82 stuks massagepunten wetenschappelijk gerangschikt.- Masseer stenen pantoffels die de mate van strakheid vrij kunnen aanpassen.Functies:Normaal gesproken ongeveer 15 minuten per keer, eenmaal per dag.De volgende zijn normale omstandigheden:(1) Verhoogde slaap.(2) toegenomen zweten van de voeten;(3) meer plassen;(4) verhoogde ontlastingsfrequentie;(5) Verhoogde afscheiding van neusslijmvlies, ogen, luchtpijp, enz.;(6) Er is dorst en de hoeveelheid drinkwater neemt toe.Al het bovenstaande is exclusief afvalgassen en vocht uit het lichaam. Bijzondere reacties:(1) Na een patiënt met een ernstige nierziekte kan de urine binnen een bepaalde tijd zwart of rood worden. Blijf masseren, het zal vanzelf weer normaal worden.(2) Patiënten met rugpijn zullen meer pijn in hun rug voelen na massage. Maar na 1 dag. De pijn wordt sterk verminderd. Dit is de reactie die optreedt wanneer de bloedstroom wordt versneld nadat de bloedvaten van Dredge zijn vrijgemaakt.(3) Na spatadermassage zal de ader duidelijker verdikt zijn. Dit is een goed teken. Het is het effect van het bevorderen van de bloedcir
€ 20.00
Waarom dit boek? Krijg je kanker, dan ga je naar de dokter en raadpleeg je Google. Maar 70 % van wat je daar te lezen krijgt bezorgt je direct een paniekaanval en 20 % is iets voor als je medicijnen gestudeerd hebt. Blijft er nog 10% over waar je echt iets aan hebt. Tijdens en na haar tweede borstkankerperiode is Evelien die tien procent gaan uitpluizen. In verreweg de meeste boeken wordt er slechts 1 of een aantal aspecten van kanker uitgelicht. Bijvoorbeeld de medische kant, je voeding, het uiterlijk, mindfulness of yoga. Evelien ontdekt dat er nog geen handleiding bestaat voor mensen met kanker waarin het complete plaatje wordt besproken. Daarom besluit ze zelf een boek te gaan schrijven. Van K naar Beter… Naast het delen van haar eigen beleving en gevoelens tijdens haar ziekte, schept Evelien in dit boek orde in de chaos die er op je afkomt als je de diagnose krijgt. In het boek vind je informatie terug vanaf het moment van de diagnose tot aan het moment dat je 'klaar' bent. Zo worden er betrouwbare medische websites gegeven, zijn er handige invullijstjes en vragenlijsten in opgenomen en is er een duidelijke uitleg van alle scans en behandelingen. Ook onderwerpen als voeding, beweging, uiterlijke verzorging en afleiding, het traject na kanker en charitatieve instellingen komen aan bod. Routeplanner door de jungle van kanker is een boek vol informatie, tips en ervaringen. Makkelijk leesbaar, aangekleed met aantrekkelijke illustraties en af en toe een vleugje humor. Aanbevelingen “Een openhartig boek, waarbij eenieder een realistische inkijk krijgt in een leven met kanker. Evelien weet op een fantastische manier de positiviteit in het leven uit te vergroten en haar nieuwe weg te vinden. Ook als je geen kanker hebt (gehad) is het boek zeer inzicht gevend en inspirerend!” - Sandrade la Mar, GZ-psycholoog. “Mensen met kanker komen vaak in de eindfase van hun traject bij mij. Ik vind het als behandelaar heel fijn dat er in dit alomvattende boek niet alleen aandacht wordt besteed aan kanker maar ook aan de uiterlijke gevolgen daarvan. Esthetische correcties kunnen namelijk een positieve bijdrage leveren aan de opbouw van het zelfvertrouwen van de patiënt.” - Brigitte Drost, Arts Dermatograaf. Doordat Evelien inmiddels een succesvolle crowdfunding actie heeft afgerond, kan ze binnenkort 500 boeken weggeven als inkijkexemplaar aan inloophuizen en ziekenhuizen. Over de auteur Evelien is hortend en stotend 55 jaar geworden. Ze heeft een latrelatie en vliegt, met veel plezier, al 32 jaar in een blauw pak de wereld rond. Daarnaast heeft ze als creatief ondernemer al verschillende concepten ontwikkeld en weer verkocht. Ze is, ongewild, borstkanker ervaringsdeskundige doordat ze de diagnose op haar 40e en 51e jaar kreeg. Een ras optimist. Ze denkt (bijna) altijd in mogelijkheden!
€ 11.99
'Ieder contact is een kans' Geeft een kijk op Psychiatrische Interventie Thuis, kortweg: PIT. Omgaan met patiënten met psychiatrische problematiek in hun thuissituatie is een vak apart, met name het samenwerken met de patiënt in zijn thuissituatie waarbij die patiënt zo zelfstandig mogelijk blijft functioneren. Gesprekken voeren en patiënten begeleiden zijn voor de PIT verpleegkundige, de sociaal psychiatrische verpleegkundige en de ambulante begeleider de dagelijkse bezigheid. Het is van deze professionals een kernactiviteit. In 'Ieder contact is een kans' komen veel facetten van de DSM-IV en van de menselijke interactie in de privé situatie van patiënten aan de orde. Het is geen wetenschappelijk werk en het is evenmin een groot literair werk, of een allesomvattend leerboek waarin uitgelegd wordt hoe en wat je in welke situatie precies moet doen. 'Ieder contact is een kans' is een praktijkboek, recht uit het hart geschreven, waarin de onderbouwing is ingebed in een breder kader. Er zitten hints en tips in, maar ook en vooral de persoonlijke ervaringen van de schrijver, van collega's en van patiënten die tesamen zijn opgeschreven met alle daarbij behorende ups en downs. Het gaat over mensen die zijn vastgelopen in de thuissituatie waarbij acute interventie van de psychiatrie een belangrijke invloed en rol heeft op hun dagelijks leven. Cor Neleman beschrijft openhartig en uitdagend zijn dagelijkse ervaringen. Niet alles gaat perfect, ook de zwakke en minder gemakkelijke situaties worden eerlijk beschreven. Wat er beschreven staat is ook praktisch bruikbaar. Het gaat dan om mogelijkheden die patiënten op weg kunnen helpen om een groter gevoel van vertrouwen te krijgen in anderen en vooral in zichzelf, of gewoon hulp om door een periode van crisis heen te komen. Door de beschreven casuïstiek wordt een maatschappelijke klimaat weergegeven waarin de positie van de PIT verduidelijkt wordt. Kanttekeningen en voorwaarden bij de PIT formule worden aangegeven met speciale aandacht voor de samenwerking met behandelaren,collega's in acute diensten, woonbegeleiding, thuiszorg en andere maatschappelijke organisaties. Het boek geeft aanknopingspunten om een stapje verder te komen naar een beter begrip en naar een efficiënter gebruik van PIT. 'Ieder contact is een kans' is een eigentijds boek waarin de auteur terugkijkt op 12½ jaar PIT in het Rijnmondse binnen de Parnassia groep. De beschreven casuïstiek is voor iedereen toegankelijk. Het Boek is bedoeld om een informatief kader te schetsen van de rol van PIT. Het richt zich op een breed lezerspubliek van hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg en in aanverwante maatschappelijke dienstverlening. Daarnaast is het boek bedoeld als aanzet en inspiratie voor studenten in de (geestelijke) gezondheidszorg.
€ 11.99
'Ieder contact is een kans' Geeft een kijk op Psychiatrische Interventie Thuis, kortweg: PIT. Omgaan met patiënten met psychiatrische problematiek in hun thuissituatie is een vak apart, met name het samenwerken met de patiënt in zijn thuissituatie waarbij die patiënt zo zelfstandig mogelijk blijft functioneren. Gesprekken voeren en patiënten begeleiden zijn voor de PIT verpleegkundige, de sociaal psychiatrische verpleegkundige en de ambulante begeleider de dagelijkse bezigheid. Het is van deze professionals een kernactiviteit. In 'Ieder contact is een kans' komen veel facetten van de DSM-IV en van de menselijke interactie in de privé situatie van patiënten aan de orde. Het is geen wetenschappelijk werk en het is evenmin een groot literair werk, of een allesomvattend leerboek waarin uitgelegd wordt hoe en wat je in welke situatie precies moet doen. 'Ieder contact is een kans' is een praktijkboek, recht uit het hart geschreven, waarin de onderbouwing is ingebed in een breder kader. Er zitten hints en tips in, maar ook en vooral de persoonlijke ervaringen van de schrijver, van collega's en van patiënten die tesamen zijn opgeschreven met alle daarbij behorende ups en downs. Het gaat over mensen die zijn vastgelopen in de thuissituatie waarbij acute interventie van de psychiatrie een belangrijke invloed en rol heeft op hun dagelijks leven. Cor Neleman beschrijft openhartig en uitdagend zijn dagelijkse ervaringen. Niet alles gaat perfect, ook de zwakke en minder gemakkelijke situaties worden eerlijk beschreven. Wat er beschreven staat is ook praktisch bruikbaar. Het gaat dan om mogelijkheden die patiënten op weg kunnen helpen om een groter gevoel van vertrouwen te krijgen in anderen en vooral in zichzelf, of gewoon hulp om door een periode van crisis heen te komen. Door de beschreven casuïstiek wordt een maatschappelijke klimaat weergegeven waarin de positie van de PIT verduidelijkt wordt. Kanttekeningen en voorwaarden bij de PIT formule worden aangegeven met speciale aandacht voor de samenwerking met behandelaren,collega's in acute diensten, woonbegeleiding, thuiszorg en andere maatschappelijke organisaties. Het boek geeft aanknopingspunten om een stapje verder te komen naar een beter begrip en naar een efficiënter gebruik van PIT. 'Ieder contact is een kans' is een eigentijds boek waarin de auteur terugkijkt op 12½ jaar PIT in het Rijnmondse binnen de Parnassia groep. De beschreven casuïstiek is voor iedereen toegankelijk. Het Boek is bedoeld om een informatief kader te schetsen van de rol van PIT. Het richt zich op een breed lezerspubliek van hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg en in aanverwante maatschappelijke dienstverlening. Daarnaast is het boek bedoeld als aanzet en inspiratie voor studenten in de (geestelijke) gezondheidszorg.
€ 50.95

Wanneer iemand te horen krijgt dat hij kanker heeft, is de veronderstelling vaak dat hij daar snel aan zal overlijden. Tot voor kort was dat vaak waar, maar dat wordt steeds minder. De behandeling van kanker is de afgelopen 15 jaar sterk veranderd: met name na 2000 zijn er veel nieuwe middelen geïntroduceerd, waaronder de zogenaamde 'targeted' therapieën die doelgericht aangrijpen op kwaadaardige eigenschappen van de tumorcel. Kankerpatiënten krijgen een individuele, multidisciplinaire behandeling die steeds betere overlevingskansen biedt.Kanker wordt een 'chronische ziekte'.

Met de verschuiving van het behandelarsenaal verandert ook de positie van de huisarts in de begeleiding van kankerpatiënten. Veel huisartsen hebben in hun opleiding echter weinig kennis opgedaan van de moderne behandeltechnieken met hun bijwerkingen en complicaties. Om deze lacune op te vullen, is in Huisarts en Wetenschap in 2011 een serie nascholingsartikelen gestart rond het thema 'nieuwe ontwikkelingen in de oncologie'. Deze serie artikelen heeft geleid tot het boek dat u nu in handen heeft.

'Ontwikkelingen in de oncologie' wordt ingeleid door een algemeen deel, dat de prevalentie van maligniteiten in de huisartsenpraktijk behandelt, nieuwe behandeltechnieken toelicht en ingaat op vraagstukken rond erfelijkheid en bevolkingsonderzoek. De kern van het boek is opgebouwd rond vijftien tumorspecifieke hoofdstukken die de tien meest voorkomende vormen van kanker bij mannen respectievelijk vrouwen behandelt. In het laatste deel wordt de chronisch oncologische patiënt besproken. De achtergrondkennis in 'Ontwikkelingen in de oncologie' biedt huisartsen handvatten om kankerpatiënten beter te begeleiden.

Ontwikkelingen in de oncologie is weliswaar speciaal geschreven voor de praktiserend huisarts en voor huisartsen in opleiding, maar het fraaie overzicht van nieuwe behandelingsmogelijkheden bij kanker is zeker ook informatief voor anderen die in hun werk te maken krijgen met kankerpatiënten. Ontwikkelingen in de oncologie is weliswaar speciaal geschreven voor de praktiserend huisarts en voor huisartsen in opleiding, maar het fraaie overzicht van nieuwe behandelingsmogelijkheden bij kanker is zeker ook informatief voor anderen die in hun werk te maken krijgen met kankerpatiënten.

€ 0.00

24-36 uur

Wil jij een belangrijke bijdragen leveren aan het behandelaanbod voor mensen met PTSS of persoonlijkheidsproblematiek? We zijn bij de afdeling MBT op zoek naar een gedreven Sociotherapeut voor min. 24 uur per week.

Je nieuwe functie

Als Sociotherapeut bij de afdeling MBT ga je patiënten behandelen waarbij er sprake is van ernstige persoonlijkheidsproblematiek. Onze patiënten kampen met identiteitsproblematiek, emotie-regulatieproblemen en ze ervaren problemen in de interactie met anderen. Als gevolg hiervan zijn er vaak sociaal-maatschappelijke beperkingen. In jouw behandelingen pas je Mentalization Based Treatment, oftewel de MBT-methodiek toe. Met deze behandelmethodiek ga je het mentaliserend vermogen van patiënten helpen ontwikkelen. Dat wil zeggen het vermogen om eigen en andermans gevoelens, gedachten, intenties en gedrag beter te begrijpen.

Je doet zowel groepstherapie als individuele therapie. Je bent co-therapeut in de MBT-blokken en Je bent verantwoordelijk voor de individuele sociotherapie aan jouw patiënten. Je hebt aandacht voor de opbouw van de therapeutische relatie, de processen tussen patiënt en de groep en het linken van behandeldoelen aan de verschillende therapie onderdelen. Ook koppel je de therapie aan maatschappelijk functioneren van de patiënt.

We zijn een behandelaanbod aan het ontwikkelen voor mensen die als gevolg van PTSS of persoonlijkheidsproblematiek regelmatig onstabiel zijn. Met jouw kennis en expertise kan jij een belangrijke bijdragen leveren aan het door ontwikkelen van ons behandelaanbod.

Wat staat je te wachten
 • Je krijgt de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen en een belangrijke bijdrage te leveren aan de behandeling van patiënten met persoonlijkheidsproblematiek
 • Je krijgt de mogelijkheid om je verder te ontwikkelen d.m.v. het volgen van opleidingen op het gebied van de MBT Methodiek
 • Je komt te werken in een team waar de behandelmethodiek stevig staat en waarbij je goed kan terugvallen op je collega's
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ FWG 50, min. € 2.746,- max. € 3.755,- bruto per maand op fulltime basis
 • Arbeidsovereenkomst voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband
Jouw inbreng
 • Je bent in het bezit van een Hbo-diploma Verpleegkunde of Social Work
 • Je hebt bij voorkeur ervaring of je bent bereid om jezelf verder te ontwikkelen m.b.t. de MBT Methodiek
 • Je hebt ervaring of affiniteit in het werken met patiënten met een persoonlijkheidsstoornis
 • Je bent daadkrachtig, hebt zelf-reflecterend vermogen en je kan effectieve behandelrelaties opbouwen met je patiënten
Over je nieuwe team

De afdeling MBT is een onderdeel van het zorgprogramma Persoonlijkheidsstoornissen binnen het cluster Specialistische Behandelingen van GGZ Friesland. De afdeling MBT bestaat uit een multidisciplinair behandelteam waarbij de behandeling zowel deeltijd als ambulant kan plaatsvinden en zal altijd bestaan uit een combinatie van verschillende therapievormen. We hebben een open en veilige sfeer in het team waarbij we elkaar durven aanspreken en daarmee versterken.

Over je toekomstige werkgever

Wij zijn er voor de mensen die ons het hardst nodig hebben. Jaarlijks bieden wij op twaalf verschillende locaties, verspreid door heel Friesland, professionele hulp aan meer dan 12.000 mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen. Thuis, op de polikliniek, dagbehandeling of tijdens een opname in de kliniek. Ook in geval van crisis zijn wij er 24 uur per dag, 7 dagen per week. Bij ons kun je het verschil maken en zetten we ons actief in voor specialistische herstelondersteunende zorg dichtbij de patiënt. Dat doe je niet alleen, maar samen. Samen met je collega's, met andere organisaties, maar vooral mét de patiënt en zijn of haar naasten.

Bel, mail of app ons!

Heb je nog vragen of wil je meer informatie over GGZ Friesland? Bel, mail of app Kim Pranger, Recruiter 06-82416969. We kijken uit naar je sollicitatie!

Interesse in de functie van Sociotherapeut bij Stichting GGZ Friesland regio Leeuwarden? Reageer nu met je CV en motivatie via de "solliciteer" button.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

€ 20.00
Waarom dit boek? Krijg je kanker, dan ga je naar de dokter en raadpleeg je Google. Maar 70 % van wat je daar te lezen krijgt bezorgt je direct een paniekaanval en 20 % is iets voor als je medicijnen gestudeerd hebt. Blijft er nog 10% over waar je echt iets aan hebt. Tijdens en na haar tweede borstkankerperiode is Evelien die tien procent gaan uitpluizen. In verreweg de meeste boeken wordt er slechts 1 of een aantal aspecten van kanker uitgelicht. Bijvoorbeeld de medische kant, je voeding, het uiterlijk, mindfulness of yoga. Evelien ontdekt dat er nog geen handleiding bestaat voor mensen met kanker waarin het complete plaatje wordt besproken. Daarom besluit ze zelf een boek te gaan schrijven. Van K naar Beter… Naast het delen van haar eigen beleving en gevoelens tijdens haar ziekte, schept Evelien in dit boek orde in de chaos die er op je afkomt als je de diagnose krijgt. In het boek vind je informatie terug vanaf het moment van de diagnose tot aan het moment dat je 'klaar' bent. Zo worden er betrouwbare medische websites gegeven, zijn er handige invullijstjes en vragenlijsten in opgenomen en is er een duidelijke uitleg van alle scans en behandelingen. Ook onderwerpen als voeding, beweging, uiterlijke verzorging en afleiding, het traject na kanker en charitatieve instellingen komen aan bod. Routeplanner door de jungle van kanker is een boek vol informatie, tips en ervaringen. Makkelijk leesbaar, aangekleed met aantrekkelijke illustraties en af en toe een vleugje humor. Aanbevelingen “Een openhartig boek, waarbij eenieder een realistische inkijk krijgt in een leven met kanker. Evelien weet op een fantastische manier de positiviteit in het leven uit te vergroten en haar nieuwe weg te vinden. Ook als je geen kanker hebt (gehad) is het boek zeer inzicht gevend en inspirerend!” - Sandrade la Mar, GZ-psycholoog. “Mensen met kanker komen vaak in de eindfase van hun traject bij mij. Ik vind het als behandelaar heel fijn dat er in dit alomvattende boek niet alleen aandacht wordt besteed aan kanker maar ook aan de uiterlijke gevolgen daarvan. Esthetische correcties kunnen namelijk een positieve bijdrage leveren aan de opbouw van het zelfvertrouwen van de patiënt.” - Brigitte Drost, Arts Dermatograaf. Doordat Evelien inmiddels een succesvolle crowdfunding actie heeft afgerond, kan ze binnenkort 500 boeken weggeven als inkijkexemplaar aan inloophuizen en ziekenhuizen. Over de auteur Evelien is hortend en stotend 55 jaar geworden. Ze heeft een latrelatie en vliegt, met veel plezier, al 32 jaar in een blauw pak de wereld rond. Daarnaast heeft ze als creatief ondernemer al verschillende concepten ontwikkeld en weer verkocht. Ze is, ongewild, borstkanker ervaringsdeskundige doordat ze de diagnose op haar 40e en 51e jaar kreeg. Een ras optimist. Ze denkt (bijna) altijd in mogelijkheden!
€ 20.00
Waarom dit boek? Krijg je kanker, dan ga je naar de dokter en raadpleeg je Google. Maar 70 % van wat je daar te lezen krijgt bezorgt je direct een paniekaanval en 20 % is iets voor als je medicijnen gestudeerd hebt. Blijft er nog 10% over waar je echt iets aan hebt. Tijdens en na haar tweede borstkankerperiode is Evelien die tien procent gaan uitpluizen. In verreweg de meeste boeken wordt er slechts 1 of een aantal aspecten van kanker uitgelicht. Bijvoorbeeld de medische kant, je voeding, het uiterlijk, mindfulness of yoga. Evelien ontdekt dat er nog geen handleiding bestaat voor mensen met kanker waarin het complete plaatje wordt besproken. Daarom besluit ze zelf een boek te gaan schrijven. Van K naar Beter… Naast het delen van haar eigen beleving en gevoelens tijdens haar ziekte, schept Evelien in dit boek orde in de chaos die er op je afkomt als je de diagnose krijgt. In het boek vind je informatie terug vanaf het moment van de diagnose tot aan het moment dat je 'klaar' bent. Zo worden er betrouwbare medische websites gegeven, zijn er handige invullijstjes en vragenlijsten in opgenomen en is er een duidelijke uitleg van alle scans en behandelingen. Ook onderwerpen als voeding, beweging, uiterlijke verzorging en afleiding, het traject na kanker en charitatieve instellingen komen aan bod. Routeplanner door de jungle van kanker is een boek vol informatie, tips en ervaringen. Makkelijk leesbaar, aangekleed met aantrekkelijke illustraties en af en toe een vleugje humor. Aanbevelingen “Een openhartig boek, waarbij eenieder een realistische inkijk krijgt in een leven met kanker. Evelien weet op een fantastische manier de positiviteit in het leven uit te vergroten en haar nieuwe weg te vinden. Ook als je geen kanker hebt (gehad) is het boek zeer inzicht gevend en inspirerend!” - Sandrade la Mar, GZ-psycholoog. “Mensen met kanker komen vaak in de eindfase van hun traject bij mij. Ik vind het als behandelaar heel fijn dat er in dit alomvattende boek niet alleen aandacht wordt besteed aan kanker maar ook aan de uiterlijke gevolgen daarvan. Esthetische correcties kunnen namelijk een positieve bijdrage leveren aan de opbouw van het zelfvertrouwen van de patiënt.” - Brigitte Drost, Arts Dermatograaf. Doordat Evelien inmiddels een succesvolle crowdfunding actie heeft afgerond, kan ze binnenkort 500 boeken weggeven als inkijkexemplaar aan inloophuizen en ziekenhuizen. Over de auteur Evelien is hortend en stotend 55 jaar geworden. Ze heeft een latrelatie en vliegt, met veel plezier, al 32 jaar in een blauw pak de wereld rond. Daarnaast heeft ze als creatief ondernemer al verschillende concepten ontwikkeld en weer verkocht. Ze is, ongewild, borstkanker ervaringsdeskundige doordat ze de diagnose op haar 40e en 51e jaar kreeg. Een ras optimist. Ze denkt (bijna) altijd in mogelijkheden!
€ 50.95
Wanneer iemand te horen krijgt dat hij kanker heeft, is de veronderstelling vaak dat hij daar snel aan zal overlijden. Tot voor kort was dat vaak waar, maar dat wordt steeds minder. De behandeling van kanker is de afgelopen 15 jaar sterk veranderd: met name na 2000 zijn er veel nieuwe middelen geïntroduceerd, waaronder de zogenaamde 'targeted' therapieën die doelgericht aangrijpen op kwaadaardige eigenschappen van de tumorcel. Kankerpatiënten krijgen een individuele, multidisciplinaire behandeling die steeds betere overlevingskansen biedt.Kanker wordt een 'chronische ziekte'. Met de verschuiving van het behandelarsenaal verandert ook de positie van de huisarts in de begeleiding van kankerpatiënten. Veel huisartsen hebben in hun opleiding echter weinig kennis opgedaan van de moderne behandeltechnieken met hun bijwerkingen en complicaties. Om deze lacune op te vullen, is in Huisarts en Wetenschap in 2011 een serie nascholingsartikelen gestart rond het thema 'nieuwe ontwikkelingen in de oncologie'. Deze serie artikelen heeft geleid tot het boek dat u nu in handen heeft. 'Ontwikkelingen in de oncologie' wordt ingeleid door een algemeen deel, dat de prevalentie van maligniteiten in de huisartsenpraktijk behandelt, nieuwe behandeltechnieken toelicht en ingaat op vraagstukken rond erfelijkheid en bevolkingsonderzoek. De kern van het boek is opgebouwd rond vijftien tumorspecifieke hoofdstukken die de tien meest voorkomende vormen van kanker bij mannen respectievelijk vrouwen behandelt. In het laatste deel wordt de chronisch oncologische patiënt besproken. De achtergrondkennis in 'Ontwikkelingen in de oncologie' biedt huisartsen handvatten om kankerpatiënten beter te begeleiden. Ontwikkelingen in de oncologie is weliswaar speciaal geschreven voor de praktiserend huisarts en voor huisartsen in opleiding, maar het fraaie overzicht van nieuwe behandelingsmogelijkheden bij kanker is zeker ook informatief voor anderen die in hun werk te maken krijgen met kankerpatiënten. Ontwikkelingen in de oncologie is weliswaar speciaal geschreven voor de praktiserend huisarts en voor huisartsen in opleiding, maar het fraaie overzicht van nieuwe behandelingsmogelijkheden bij kanker is zeker ook informatief voor anderen die in hun werk te maken krijgen met kankerpatiënten.
€ 50.95
Wanneer iemand te horen krijgt dat hij kanker heeft, is de veronderstelling vaak dat hij daar snel aan zal overlijden. Tot voor kort was dat vaak waar, maar dat wordt steeds minder. De behandeling van kanker is de afgelopen 15 jaar sterk veranderd: met name na 2000 zijn er veel nieuwe middelen geïntroduceerd, waaronder de zogenaamde 'targeted' therapieën die doelgericht aangrijpen op kwaadaardige eigenschappen van de tumorcel. Kankerpatiënten krijgen een individuele, multidisciplinaire behandeling die steeds betere overlevingskansen biedt.Kanker wordt een 'chronische ziekte'. Met de verschuiving van het behandelarsenaal verandert ook de positie van de huisarts in de begeleiding van kankerpatiënten. Veel huisartsen hebben in hun opleiding echter weinig kennis opgedaan van de moderne behandeltechnieken met hun bijwerkingen en complicaties. Om deze lacune op te vullen, is in Huisarts en Wetenschap in 2011 een serie nascholingsartikelen gestart rond het thema 'nieuwe ontwikkelingen in de oncologie'. Deze serie artikelen heeft geleid tot het boek dat u nu in handen heeft. 'Ontwikkelingen in de oncologie' wordt ingeleid door een algemeen deel, dat de prevalentie van maligniteiten in de huisartsenpraktijk behandelt, nieuwe behandeltechnieken toelicht en ingaat op vraagstukken rond erfelijkheid en bevolkingsonderzoek. De kern van het boek is opgebouwd rond vijftien tumorspecifieke hoofdstukken die de tien meest voorkomende vormen van kanker bij mannen respectievelijk vrouwen behandelt. In het laatste deel wordt de chronisch oncologische patiënt besproken. De achtergrondkennis in 'Ontwikkelingen in de oncologie' biedt huisartsen handvatten om kankerpatiënten beter te begeleiden. Ontwikkelingen in de oncologie is weliswaar speciaal geschreven voor de praktiserend huisarts en voor huisartsen in opleiding, maar het fraaie overzicht van nieuwe behandelingsmogelijkheden bij kanker is zeker ook informatief voor anderen die in hun werk te maken krijgen met kankerpatiënten. Ontwikkelingen in de oncologie is weliswaar speciaal geschreven voor de praktiserend huisarts en voor huisartsen in opleiding, maar het fraaie overzicht van nieuwe behandelingsmogelijkheden bij kanker is zeker ook informatief voor anderen die in hun werk te maken krijgen met kankerpatiënten.
€ 0.00

Optometrist refractiechirurgie

(24 - 36 uur)

Wil jij samen met ons de refractiechirurgie slimmer, beter en vriendelijker maken, in een warme en informele setting met korte lijnen en veel aandacht voor de patiënt?

Word dan Optometrist in onze kliniek in Zeist, waarbij jij onderdeel bent van een team met ambitie en drive om de beste patiëntenzorg te leveren.

Hoe ziet jouw functie als Optometrist eruit?

Als optometrist refractiechirurgie bij Xpert Clinics Oogzorg heb je eigen spreekuren in onze refractiekliniek, waar je o.a. quick scans en vooronderzoeken uitvoert en zelfstandig postoperatieve controles doet. Je werkt zowel zelfstandig als ter ondersteuning van de artsen. En je krijgt de mogelijkheid om te worden opgeleid in het assisteren bij de OK's laserchirurgie. Samen met een klein en betrokken refractieteam wil je het beste resultaat voor de patiënt en een hoge patiënttevredenheid realiseren. Je bouwt samen met het team aan de verdere groei van de refractiechirurgie. En zorgt samen met je collega's voor een leuke werksfeer.

Wat breng je mee?

Herken jij jezelf in onze kernwaarden?

 • We verrassen in stijl en aandacht.
 • We werken professioneel en accountable.
 • We zijn trots en integer.
Ben je daarnaast iemand die ….
 • in het bezit is van een afgeronde opleiding HBO Optometrie;
 • een aantal jaren ervaring heeft opgedaan als optometrist;
 • kennis heeft van refractiechirurgie of deze gemotiveerd wil opbouwen;
 • zich goed kan inleven in de patiënt en communicatief vaardig is;
 • die zorgvuldig werkt en oog heeft voor kwaliteit;
 • een teamspeler is en openstaat voor leren en ontwikkelen;
 • tevens zelfstandig kan werken en van aanpakken houdt.
Wat krijg je van ons?
 • Leuke en enthousiaste collega's;
 • salaris conform CAO ZKN, die is afgestemd op je werkervaring [FWG 55]
 • een werkweek van 24 - 36 uur;
 • uitzicht op een vast contract;
 • onbeperkt toegang tot onze digitale leeromgeving: de Equipe Academy, waarbij je jezelf kan blijven ontwikkelen;
 • middels een medewerkers tevredenheidsonderzoek (MTO) maken wij structureel inzichtelijk hoe wij bij kunnen dragen aan het persoonlijk geluk en de persoonlijke groei van onze medewerkers, zodat we ook adequater en gerichter kunnen werken aan onze medewerkers tevredenheid;
 • goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals: het leasen van een fiets, pensioen, ontwikkelmogelijkheden, eindejaarsuitkering en een reiskostenvergoeding;
 • centraal gelegen locatie welke goed bereikbaar is middels openbaar vervoer en tevens beschikt over gratis parkeermogelijkheden.

Als je bij ons komt werken vragen wij je om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Wie zijn wij?

Equipe Zorgbedrijven is een zelfstandige groep van gespecialiseerde focusklinieken. Voor verzekerde zorg zijn dit Xpert Clinics Hand- en Polszorg, Orthopedie, Proctologie en Oogzorg en Xpert Handtherapie. Velthuis kliniek focust op plastische chirurgie, injectables en huidverbetering. Inmiddels zijn er meer dan 30 locaties gevestigd door heel Nederland en we groeien nog steeds. Vanuit deze locaties leveren wij kwalitatief hoogstaande zorg met oog voor de wensen van de patiënten.

Ons onderscheidend vermogen ten opzichte van andere zorgaanbieders is het feit dat er veel wordt geïnvesteerd in gespecialiseerde en geïndividualiseerde zorg en wetenschappelijk onderzoek.

Wij kennen geen lange wachttijden en hebben korte doorlooptijden, bieden uitgebreide voorlichting en is er veel aandacht voor goede nazorg. Wij hebben ruim 600 medewerkers die zich in samenwerking met zorgverzekeraars, verwijzers en leveranciers inzetten voor slimmere, betere en vriendelijkere zorg.

Interesse in de functie van Optometrist refractiechirurgie bij Equipe Zorgbedrijven regio Zeist? Reageer nu met je CV en motivatie via de "solliciteer" button.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

€ 0.00

Je nieuwe functie

Onze patiënten kunnen door een vorm van NAH niet meer goed functioneren in het dagelijks leven. Bij hen is na de geboorte schade ontstaan in het brein waardoor ze op verschillende leefgebieden vastlopen en meestal is er ook sprake van co-morbiditeit. Als regiebehandelaar ben jij samen met de psychiater en de verpleegkundig specialist verantwoordelijk voor het stellen van de diagnose, het uitzetten van de behandeling en begeleiding. Zowel voor de kliniek als voor de poli. Daarnaast werk je nauw samen met het verpleegkundig team en de vaktherapeuten.

We zijn een nieuw team qua samenstelling en volop in ontwikkeling. Ook voor wat betreft het zorgaanbod. We hebben de ambitie om als Topkliniek bovenregionaal te gaan werken in de drie noordelijke provincies. Daarvoor is het nodig dat we ons zowel intern als extern actief, meer en beter gaan profileren. In dit proces ligt voor jou een belangrijke en betekenisvolle rol weggelegd. Dit geldt ook voor onze poli waar jij als GZ psycholoog nauw betrokken bent bij de inhoud, teamontwikkeling en doorontwikkelingen van onze behandelingen en Neuro Psychologische Onderzoeken.

Wat staat je te wachten

 • Je wordt onderdeel van een multidisciplinair team in ontwikkeling met de ambitie en focus om een Topkliniek in het Noorden te worden
 • Mogelijkheden om zowel klinisch als poliklinisch te werken
 • Veel ruimte om mee te denken met de vorm en inhoud van je werkzaamheden en een grote bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en positionering van de polikliniek
 • De kans om je verder te ontwikkelen en te specialiseren als regiebehandelaar in het diagnosticeren en behandelen van deze uitdagende NAH doelgroep
 • Bij geschiktheid mogelijkheden tot het volgen van de opleiding Klinisch Psycholoog en/of Psychotherapeut
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ FWG 65, max. € 5.553,- bruto per maand op fulltime basis
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Jouw inbreng

 • Je bent in het bezit van een BIG registratie als GZ Psycholoog
 • Je hebt bij voorkeur ervaring of affiniteit met patiënten met NAH of verslaving
 • Je denkt kritisch mee bij het aanscherpen van het Zorgprogramma, ook in relatie tot wetenschappelijke ontwikkelingen, teamprocessen en onze ambitie om een Topkliniek in het Noorden te worden
 • Je bent een echte teamplayer, die hard werken niet schuwt en je medeverantwoordelijk voelt om gezamenlijk de caseload te dragen

Over je nieuwe team

Het Centrum voor Neuropsychiatrie is gevestigd in Leeuwarden en kent een relatief klein, nieuw, maar enthousiast team bestaande uit verpleegkundigen, vaktherapeuten, Verpleegkundig Specialist, Psychiater en een Specialist Ouderengeneeskunde. We werken met respect voor elkaars rol maar zonder drempels samen om de patiënt zo goed mogelijk te helpen. Gezamenlijk, dus ook met patiënten, geven we onze zorg vorm. Het team is op dit moment nog gehuisvest op de Dammelaan maar krijgt in 2024 een plek in de nog te bouwen locatie de Brédyk in Leeuwarden.

Over je toekomstige werkgever

Wij zijn er voor de mensen die ons het hardst nodig hebben. Jaarlijks bieden wij op twaalf verschillende locaties, verspreid door heel Friesland, professionele hulp aan meer dan 12.000 mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen. Thuis, op de polikliniek, dagbehandeling of tijdens een opname in de kliniek. Ook in geval van crisis zijn wij er 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Bij ons kun je het verschil maken en zetten we ons actief in voor specialistische herstel ondersteunende zorg dicht bij de patiënt. Dat doe je niet alleen, maar samen. Samen met je collega's, met andere organisaties, maar vooral mét de patiënt en zijn of haar naasten.

Bel, mail of app ons!

Heb je nog vragen of wil je meer informatie over GGZ Friesland? Bel, mail of app Youssef Tatou, Recruiter a.i. via youssef.tatou@ggzfriesland.nl of 06-41182460. We kijken uit naar je sollicitatie!

Interesse in de functie van GZ Psycholoog - Neuropsychiatrie bij Stichting GGZ Friesland regio Leeuwarden? Reageer nu met je CV en motivatie via de "solliciteer" button.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

€ 7.99
DVD In Therapie neemt de kijker mee op een fascinerende reis door de wereld van de psychotherapie en volgt zes weken lang, vijf dagen per week, therapeut Paul (Jacob Derwig) in zijn praktijk. In iedere aflevering zien we een sessie met een patiënt. Allen komen op een vaste dag in de week. Conflicten, ontkenning en intrige. Kun je nog een goede therapeut zijn als jouw eigen leven een chaos is? Paul Westervoort heeft een bloeiende praktijk als psychotherapeut, maar vindt het steeds lastiger om zijn privé problemen buiten de deur te houden. Als therapeut moet hij een neutrale rol innemen. Een veiligheidszone creëren waarin zijn patiënten aan zichzelf kunnen werken. Maar Pauls emoties over zijn huwelijk met Karen (Kim van Kooten) en zijn relatie met zijn kinderen dringen meer en meer de praktijkruimte binnen. Zo is er Lara (Halina Reijn). De aantrekkelijke arts die hij op maandag behandelt. Zij verklaart hem de liefde en zal niet rusten tot hij die liefde beantwoordt. Of Aron (Dragan Bakema) op dinsdag, een ogenschijnlijk keiharde luchtmacht piloot die vindt dat hij alle recht heeft om in Pauls privéleven te spitten. Bij Sophie (Gaite Jansen), de jonge turnster met suïcidale neigingen, lijkt Paul nog het meest in zijn element. Zij komt op de woensdag naar de therapie. Maar waarom lukt het Paul niet om een normaal gesprek met zijn eigen dochter te voeren? Op donderdag zijn er Aya en Michel (Carice van Houten en Frederik Brom). Een stel met relatieproblemen dat hij coacht, terwijl zijn eigen huwelijk op instorten staat. Iedere vrijdag bezoekt Paul zijn supervisor Mira (Elsie de Brauw). Ook dat gaat niet zonder worstelingen gepaard. Paul stelt continu Mira's methoden ter discussie. Gedurende zes weken glijdt Paul naar de rand van de afgrond. Is het leven echt beter als het wordt geanalyseerd?
€ 46.50
Kwaliteit verbeteren in de zorg helpt (toekomstige) zorgverleners kennis en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om concrete verbeteringen in de praktijk door te voeren. Na een theoretisch kader in het eerste deel, beschrijft deel twee stapsgewijs hoe je van een knelpunt tot een geïmplementeerde verbetering komt. Deel drie vormt een naslagwerk van hulpmiddelen en vaardigheden die je tijdens een verbeterproject kunt inzetten. Deze derde editie is volledig geactualiseerd. Er is meer aandacht voor thema's als digitalisering, persoonsgerichte zorg en sociale interactie. Wat onveranderd is, is de pragmatische en praktijkgerichte insteek. Kwaliteit verbeteren in de zorg is geschreven voor verpleegkundestudenten in het hoger onderwijs. Door de goede aansluiting op de zorgpraktijk kan dit boek ook voor zorgprofessionals van grote waarde zijn. 'Als verpleegkundige kun je een significante bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg en in dit boek vind je de handvatten om kwaliteitsverbeteringen op een systematische wijze aan te pakken. Ik ben ervan overtuigd dat we onze innovatiekracht nog veel beter kunnen benutten om zo patiënten de beste zorg te geven. Heel veel succes!' Bianca Buurman, Voorzitter Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland & hoogleraar acute ouderenzorg Amsterdam UMC Dit boek wordt geleverd met een toegangscode voor de online leeromgeving MyLab. Je vindt hier onder andere het volledige boek in digitale vorm, video's, opdrachten, links en praktische hulpmiddelen. Studeren waar en wanneer jij wilt? MyLab is ook beschikbaar in de LearningPlace-app. Jonas Rubrech is adviseur en medeoprichter van Zorgverbeteraars (zorgverbeteraars.nl). Hij is specialist in het inhoudelijk en procesmatig begeleiden van veranderprojecten in de zorg. Zijn pragmatische mens- en procesgerichte insteek en lange adem hebben zich al in menig zorginstelling bewezen. Georgiana Stuyling de Lange heeft als GZ-psycholoog ervaring binnen verschillende sectoren van de Nederlandse gezondheidszorg, zoals de forensische zorg en de transculturele psychiatrie. Momenteel is zij werkzaam in de Generalistische Basis GGZ. Zij wordt gedreven door een ongekende interesse in de unieke mens achter de patiënt en de motivatie om iets bij te dragen aan diens kwaliteit van leven.
€ 12.99
Kenmerken:1. Gebruik hefboommechanica om de hoek van de nagelgroei te veranderen. 2. Speciaal ontworpen voor ingewanden nagels en paronychia patiënt. Beschrijving: Type: Nail Correction Tool Kleur: Zilver, Goud (Verzonden door willekeurig.) Materiaal: Staal, legering ijzer Grootte: app 4.1cm x 2.6cm Netto Gewicht: Ongeveer 10g Gebruik: Paronychia, ingegroeide teennagels Pakket Inbegrepen: 1 X Nail Correction Tool Gebruik: 1. Desinfecteren teennagels, nagels en gereedschap. 2. Haak beide kanten van de ingegroeide teennagel aan met de twee haken op de uitrusting. 3. Gebruik de ene hand om de middelste hoek van het gereedschap vast te houden, draai de moer om de apparatuur te repareren op de teennagel met de andere kant. (Fulcrum naar twee richtingen voor verschillende maten van de nagels) 4. Verstevig langzaam totdat er een gevoel van expansie is (geen pijn). Patiënten kunnen uw voeten in het warme water voeden wanneer u de correctie uitvoert. 5. Versterk elke 10 minuten lichtjes. 6. Na 30 minuten, neem de voeten uit het water, wacht 15 minuten om voeten te drogen. 7. Verwijder de apparatuur, de teennagel is hervormd, vul wat medisch katoen onder de gekantelde nagels om rebound te voorkomen. waarschuwingen: 1. Voor patiënten met de ernstig ingegroeide teennagels, wordt professionele behandeling aanbevolen, corrigeer het niet door uzelf. 2. Moet voor 10 minuten voor de eerste keer intensivering worden geweekt. 3. Voor de ene kant ingegroeide teennagel, installeer de apparatuur in de juiste hoek, in geval de andere gezondheidszijde pijn doen. (Vergroot de ingegroeide teennagelszijde alleen) 4. Intensiveren voorzichtig voor dunne teennagel. 5. Neem de rectificatie normaal gesproken elke 5-15 dagen, meestal wordt het in 1-4 maanden genezen, als u het vaker gebruikt dan aanbevolen, let op de kracht om schade te vermijden. 6. Beste traktatietijd: je zou het beter kunnen doen net voor het slapen, dus geen rebound door de druk van schoenen. 7. Gebruik een aantal anti-inflammatoire geneesmiddelen als de huid beschadigd is. 8. Draag losse schoenen, regelmatige snoeien.
€ 0.00
Je nieuwe functie

Als systeemtherapeut bij het Jongvolwassen Circuit ben je samen met je collega's verantwoordelijk voor de behandeling van adolescenten met ernstige individuele- en systeemproblematiek. Jij bent er voor jongvolwassenen die dreigen vast te lopen op sociaal, emotioneel of cognitief gebied. Juist in deze levensfase van puber naar volwassene is de persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling van groot belang. Jij levert een belangrijke bijdrage bij het zoeken naar een balans tussen autonomie en verbondenheid van de patiënt. Je hebt daarnaast ook nadrukkelijk aandacht voor een veilig klimaat van opgroeien voor alle systeemleden.

Je gaat de systeemtherapie vormgeven en systemische diagnostiek uitvoeren. Daarnaast ga je samen met het team het systeemgericht werken verder ontwikkelen en nog beter op de kaart zetten binnen het JVC.

Wat staat je te wachten
 • Jouw ontwikkeling vinden we belangrijk. Samen gaan we kijken hoe we dit kunnen vormgeven middels opleiding, trainingen en intervisie
 • Je gaat jouw kennis en expertise inzetten om systeemtherapie verder te ontwikkelen binnen JVC
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO-GGZ FWG 60, min. €3.538,- max. €4.717,- bruto per maand op fulltime basis
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Fiscaal voordeel op een fiets of fitnessabonnement
Jouw inbreng
 • Je bent een NVRG gekwalificeerde Systeemtherapeut
 • Door jouw kennis, ervaring, affiniteit en enthousiasme weet je goed met de doelgroep te communiceren
 • Je bent zelfstandig, flexibel, pro- en creatief en reflectief
 • Je attitude is gericht op samenwerking, verbinding, coaching en ontwikkeling
 • Onder druk kun je daadkrachtig en weloverwogen handelen
 • In denken en doen ben je klant- en resultaat/oplossingsgericht
 • Je beweegt je gemakkelijk en plezierig in multidisciplinaire samenwerking en weet je goed gebruik te maken van interne -en externe netwerken
 • Je bent integer en betrouwbaar
 • Je beschikt over rijbewijs B
Over je nieuwe team

Voor het FACT-Jeugd team als het JVC Poli team in Sneek zoeken wij een systeemtherapeut. Je komt te werken in een enthousiast en gedreven team dat intensief met elkaar samenwerkt. Het Jongvolwassenen Circuit biedt deze hulp en omvat het specialistische behandelaanbod van GGZ Friesland voor 15 tot 25-jarigen. De behandeling wordt vormgegeven door een samenwerking zonder schotten tussen vier regionale jongvolwassenenteams. Dit zijn poliklinische teams met outreachende mogelijkheden, en vier regionale FACT-Jeugdteams: in Drachten, Leeuwarden Oost- en West, en Sneek.

De FACT-Jeugd teams zijn een samenwerkingsverband tussen GGZ, VNN en Reik. FACT-J behandeld voornamelijk outreachend adolescenten met complexe problematiek, vaak een combinatie van psychiatrische- verslavings- en lichtverstandelijke problematiek. Deze adolescenten ervaren dikwijls problemen op school en op sociaal vlak. Daarnaast zijn er geregeld woon- en financiële problemen, werkeloosheid en het ontbreken van dagstructuur- en invulling. Het uiteindelijke doel van FACT-Jeugd is dat adolescenten weer grip krijgen op hun eigen leven. Ook kunnen adolescenten worden toe geleid naar reguliere behandeling zoals onder andere bij de ambulante adolescententeams.

De JVC Poli teams bestaan uit professionals onder andere afkomstig uit verscheidene stoornis-specifieke zorgprogramma's en kinder- en jeugdpsychiatrie van GGZ Friesland. Samen met de adolescenten en hun systeem streven we naar herstelondersteunende zorg. Behandeling is conform de geldende zorgstandaarden en werken we traumasensitief.

Over je toekomstige werkgever

Wij zijn er voor de mensen die ons het hardst nodig hebben. Jaarlijks bieden wij op twaalf verschillende locaties, verspreid door heel Friesland, professionele hulp aan meer dan 12.000 mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen. Thuis, op de polikliniek, dagbehandeling of tijdens een opname in de kliniek. Ook in geval van crisis zijn wij er 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Bij ons kun je het verschil maken en zetten we ons actief in voor specialistische herstelondersteunende zorg dichtbij de patiënt. Dat doe je niet alleen, maar samen. Samen met je collega's, met andere organisaties, maar vooral mét de patiënt en zijn of haar naasten.

Bel, mail of app ons!

Heb je nog vragen of wil je meer informatie over GGZ Friesland? Bel, mail of app Norbert Kuipers algemeen manager via 06 - 20 95 47 37 of Dirk Bijlsma, manager behandelzaken: 06 - 82 12 32 23. Wij kijken uit naar je sollicitatie!

Interesse in de functie van Systeemtherapeut - Jongvolwassenen Circuit bij Stichting GGZ Friesland regio Sneek? Reageer nu met je CV en motivatie via de "solliciteer" button.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

€ 7.99
DVD In Therapie neemt de kijker mee op een fascinerende reis door de wereld van de psychotherapie en volgt zes weken lang, vijf dagen per week, therapeut Paul (Jacob Derwig) in zijn praktijk. In iedere aflevering zien we een sessie met een patiënt. Allen komen op een vaste dag in de week. Conflicten, ontkenning en intrige. Kun je nog een goede therapeut zijn als jouw eigen leven een chaos is? Paul Westervoort heeft een bloeiende praktijk als psychotherapeut, maar vindt het steeds lastiger om zijn privé problemen buiten de deur te houden. Als therapeut moet hij een neutrale rol innemen. Een veiligheidszone creëren waarin zijn patiënten aan zichzelf kunnen werken. Maar Pauls emoties over zijn huwelijk met Karen (Kim van Kooten) en zijn relatie met zijn kinderen dringen meer en meer de praktijkruimte binnen. Zo is er Lara (Halina Reijn). De aantrekkelijke arts die hij op maandag behandelt. Zij verklaart hem de liefde en zal niet rusten tot hij die liefde beantwoordt. Of Aron (Dragan Bakema) op dinsdag, een ogenschijnlijk keiharde luchtmacht piloot die vindt dat hij alle recht heeft om in Pauls privéleven te spitten. Bij Sophie (Gaite Jansen), de jonge turnster met suïcidale neigingen, lijkt Paul nog het meest in zijn element. Zij komt op de woensdag naar de therapie. Maar waarom lukt het Paul niet om een normaal gesprek met zijn eigen dochter te voeren? Op donderdag zijn er Aya en Michel (Carice van Houten en Frederik Brom). Een stel met relatieproblemen dat hij coacht, terwijl zijn eigen huwelijk op instorten staat. Iedere vrijdag bezoekt Paul zijn supervisor Mira (Elsie de Brauw). Ook dat gaat niet zonder worstelingen gepaard. Paul stelt continu Mira's methoden ter discussie. Gedurende zes weken glijdt Paul naar de rand van de afgrond. Is het leven echt beter als het wordt geanalyseerd?
€ 29.90
Geneeskunde is een steeds specialistischer vak geworden. Logisch dus dat in de artsenopleiding veel tijd en energie gestoken wordt in de medisch inhoudelijke en technische kant. Tegelijkertijd vraagt de praktische uitoefening van het artsenberoep in een ziekenhuis, zorginstelling of huisartsenpraktijk een breed pallet aan andere vaardigheden. Een gesprek voeren met patiënt en familie om tot een behandelingsbesluit te komen is meer dan alleen medische kennis aanreiken. Niet alles wat kan leidt tot een goede uitkomst. Vanuit politiek en samenleving worden kostenbewustzijn en efficiency gevraagd. De media volgen het handelen van artsen op de voet - niet alleen de succesverhalen. Wetenschappelijk gezien blijven er grote uitdagingen die inzet vragen, en daarnaast mag de existentiële kant van ziek- zijn, leven en dood geen onbekend terrein blijven voor de medicus practicus. De arts van nu en morgen moet van vele markten thuis zijn.

Aan de opleiders de taak een goed evenwicht te vinden tussen deze uiteenlopende eisen van breedte en specialistische diepte. Door de wetenschappelijk- technologische profilering van de geneeskunde raakten deze zogenaamde niet-medische competenties lang overschaduwd. De laatste jaren groeit echter de overtuiging dat bij goede medische zorg ook de persoon van de dokter in het geding is, en dat de cultivering van deze competenties daarvoor doorslaggevend kan zijn.

De bijdragen aan deze bundel zijn geschreven vanuit deze overtuiging. Het zijn beschouwingen door (ervarings)deskundigen vanuit eigen praktijk of wetenschappelijk onderzoek. Door de inzichten en ervaringen die zij daarin hebben opgedaan te delen, beogen ze deze ontwikkeling in de artsenopleiding mee te stimuleren.


Over de auteur(s):
Frank Smeenk (longarts), Harm Rutten (chirurg-oncoloog) en Eric van de Laar (klinisch ethicus) werken in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en vormen de redactie van deze publicatie.

Dit boek is het zesde deel in de Catharina-reeks (Levensbeschouwing en ethiek in de gezondheidszorg):
Van de zuster, de dokter en het leven dat voorbij gaat
Oncologie en geestelijke verzorging
Hightech en hartelijkheid
Beter ouder. Zorg voor de kwetsbare oudere
Aandacht. Grote en kleine dingen van leven en dood
Toegewijde dokters. Waarom de niet-medische competenties geen bijzaak zijn.
€ 0.00

32-36 uur

Wil jij als GGZ verpleegkundige werken met de doelgroep forensische LVB? Wil je daarnaast werken in een team met een unieke samenstelling vanuit Trajectum en GGZ Friesland? Dit is je kans!

Je nieuwe functie
Als GGZ Verpleegkundige binnen het nieuwe team ForFACT LVB lever je een belangrijke bijdrage aan de behandelingen die wij bieden. Bij je behandelingen pas je de FACT methodiek toe. Je verricht verpleegtechnische handelingen, dient medicatie toe en voert zelfstandig behandelonderdelen uit. Je hebt te maken met complexe casuïstiek bij patiënten met LVB, waarbij de focus van de behandeling ligt op preventie van delictgedrag en dreigend delictgedrag.

Je bent als regelbehandelaar betrokken bijhet opstellen, uitvoeren en evalueren van behandelplannen. Je coördineert en bewaakt de uitvoering van de behandelplannen in overleg met alle betrokkenen. Je werkt hierbij nauw samen met onze ketenpartners zoals PI Leeuwarden, Politie, 3 Reclasseringsorganisaties, VNN en maatschappelijk opvangorganisaties.

Wat staat je te wachten

 • Een werkplek waarin de functie van verpleegkundige stevig staat en waar er ruimte is om van elkaar te leren en kennis te delen
 • Je krijgt de ruimte om jouw ideeën over verbetering van onze behandeling uit te voeren en mee te bouwen aan de ontwikkelingen van jouw nieuwe team
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ, inschaling in FWG 50, min. € 2.746,- max. € 3.755,- o.b.v. fulltime dienstverband
 • Een arbeidsovereenkomst voor een jaar met uitzicht op vast dienstverband
 • Je krijgt de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en te specialiseren op het gebied van LVB
 • Een werkplek waar sprake is van complexe casuïstiek maar je deze samen met het team oppakt
 • Je werkt met bevlogen collega's die een groot hart voor onze doelgroep hebben
 • Een plek waar je outreachend werkt maar ook nauw samenwerkt met je team
 • De mogelijk om een leaseauto te krijgen voor het uitvoeren van jouw werkzaamheden

Jouw inbreng

 • Je bent een BIG geregistreerde verpleegkundige met een Hbo-V diploma
 • Je hebt ervaring met FACT-werken en het is een pré als je daarbij ook kennis hebt van verslavingsproblematiek en/of mensen met een licht verstandelijke beperking.
 • Door jouw ervaring binnen de psychiatrie weet je hoe je om moet gaan met grensoverschrijdend en/of delict gedrag en weet je de patiënt op de juiste manier te ondersteunen bij problemen als geldzorgen, verslaving en werkloosheid
 • Je deinst niet terug voor complexiteit maar pakt dit juist met veel enthousiasme aan
 • Je bent proactief in de samenwerking en beweegt je gemakkelijk in een team

Over je nieuwe team

Het ForFACT LVB team is een samenvoeging van de kennis en expertise van 2 organisaties, namelijk Trajectum en GGZ Friesland. Het team bestaat dan ook uit medewerkers vanuit beide organisaties. Dit is een relatief nieuw team waarin we nog pionieren en gaandeweg onze werkwijze en processen in gezamenlijkheid vastleggen. Je nieuwe collega's zijn uit bevlogen medewerkers met hart voor de doelgroep. We zijn gericht op hoe we het doen, hoe het beter kan maar ook op het in gezamenlijkheid dragen van complexe zaken. Het is een open team waarin professionaliteit, eigenaarschap en humor en werkplezier een belangrijke plek innemen.

Er wordt nauw samengewerkt met het ForFACT, Forensische poli en met de FPA. Je werkplek is in Leeuwarden waarbij ook de mogelijkheid is om vanuit huis te werken. Het werkgebied van ForFACT LVB is de gehele provincie Friesland.

Over je toekomstige werkgever

Wij zijn er voor de mensen die ons het hardst nodig hebben. Jaarlijks bieden wij op twaalf verschillende locaties, verspreid door heel Friesland, professionele hulp aan meer dan 12.000 mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen. Thuis, op de polikliniek, dagbehandeling of tijdens een opname in de kliniek. Ook in geval van crisis zijn wij er 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Bij ons kun je het verschil maken en zetten we ons actief in voor specialistische herstelondersteunende zorg dichtbij de patiënt. Dat doe je niet alleen, maar samen. Samen met je collega's, met andere organisaties, maar vooral mét de patiënt en zijn of haar naasten.

Bel, mail of app ons!
Heb je nog vragen of wil je meer informatie over GGZ Friesland? Bel, mail of app Kim Pranger, Recruiter via kim.pranger@ggzfriesland.nl of 06-82416969. We kijken uit naar je sollicitatie!

Interesse in de functie van GGZ Verpleegkundige - ForFACT LVB bij Stichting GGZ Friesland regio Leeuwarden? Reageer nu met je CV en motivatie via de "solliciteer" button.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

€ 46.50
Kwaliteit verbeteren in de zorg helpt (toekomstige) zorgverleners kennis en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om concrete verbeteringen in de praktijk door te voeren. Na een theoretisch kader in het eerste deel, beschrijft deel twee stapsgewijs hoe je van een knelpunt tot een geïmplementeerde verbetering komt. Deel drie vormt een naslagwerk van hulpmiddelen en vaardigheden die je tijdens een verbeterproject kunt inzetten. Deze derde editie is volledig geactualiseerd. Er is meer aandacht voor thema's als digitalisering, persoonsgerichte zorg en sociale interactie. Wat onveranderd is, is de pragmatische en praktijkgerichte insteek. Kwaliteit verbeteren in de zorg is geschreven voor verpleegkundestudenten in het hoger onderwijs. Door de goede aansluiting op de zorgpraktijk kan dit boek ook voor zorgprofessionals van grote waarde zijn. 'Als verpleegkundige kun je een significante bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg en in dit boek vind je de handvatten om kwaliteitsverbeteringen op een systematische wijze aan te pakken. Ik ben ervan overtuigd dat we onze innovatiekracht nog veel beter kunnen benutten om zo patiënten de beste zorg te geven. Heel veel succes!' Bianca Buurman, Voorzitter Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland & hoogleraar acute ouderenzorg Amsterdam UMC Dit boek wordt geleverd met een toegangscode voor de online leeromgeving MyLab. Je vindt hier onder andere het volledige boek in digitale vorm, video's, opdrachten, links en praktische hulpmiddelen. Studeren waar en wanneer jij wilt? MyLab is ook beschikbaar in de LearningPlace-app. Jonas Rubrech is adviseur en medeoprichter van Zorgverbeteraars (zorgverbeteraars.nl). Hij is specialist in het inhoudelijk en procesmatig begeleiden van veranderprojecten in de zorg. Zijn pragmatische mens- en procesgerichte insteek en lange adem hebben zich al in menig zorginstelling bewezen. Georgiana Stuyling de Lange heeft als GZ-psycholoog ervaring binnen verschillende sectoren van de Nederlandse gezondheidszorg, zoals de forensische zorg en de transculturele psychiatrie. Momenteel is zij werkzaam in de Generalistische Basis GGZ. Zij wordt gedreven door een ongekende interesse in de unieke mens achter de patiënt en de motivatie om iets bij te dragen aan diens kwaliteit van leven.
€ 46.50
Kwaliteit verbeteren in de zorg helpt (toekomstige) zorgverleners kennis en vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om concrete verbeteringen in de praktijk door te voeren. Na een theoretisch kader in het eerste deel, beschrijft deel twee stapsgewijs hoe je van een knelpunt tot een geïmplementeerde verbetering komt. Deel drie vormt een naslagwerk van hulpmiddelen en vaardigheden die je tijdens een verbeterproject kunt inzetten. Deze derde editie is volledig geactualiseerd. Er is meer aandacht voor thema's als digitalisering, persoonsgerichte zorg en sociale interactie. Wat onveranderd is, is de pragmatische en praktijkgerichte insteek. Kwaliteit verbeteren in de zorg is geschreven voor verpleegkundestudenten in het hoger onderwijs. Door de goede aansluiting op de zorgpraktijk kan dit boek ook voor zorgprofessionals van grote waarde zijn. 'Als verpleegkundige kun je een significante bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg en in dit boek vind je de handvatten om kwaliteitsverbeteringen op een systematische wijze aan te pakken. Ik ben ervan overtuigd dat we onze innovatiekracht nog veel beter kunnen benutten om zo patiënten de beste zorg te geven. Heel veel succes!' Bianca Buurman, Voorzitter Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland & hoogleraar acute ouderenzorg Amsterdam UMC Dit boek wordt geleverd met een toegangscode voor de online leeromgeving MyLab. Je vindt hier onder andere het volledige boek in digitale vorm, video's, opdrachten, links en praktische hulpmiddelen. Studeren waar en wanneer jij wilt? MyLab is ook beschikbaar in de LearningPlace-app. Jonas Rubrech is adviseur en medeoprichter van Zorgverbeteraars (zorgverbeteraars.nl). Hij is specialist in het inhoudelijk en procesmatig begeleiden van veranderprojecten in de zorg. Zijn pragmatische mens- en procesgerichte insteek en lange adem hebben zich al in menig zorginstelling bewezen. Georgiana Stuyling de Lange heeft als GZ-psycholoog ervaring binnen verschillende sectoren van de Nederlandse gezondheidszorg, zoals de forensische zorg en de transculturele psychiatrie. Momenteel is zij werkzaam in de Generalistische Basis GGZ. Zij wordt gedreven door een ongekende interesse in de unieke mens achter de patiënt en de motivatie om iets bij te dragen aan diens kwaliteit van leven.
€ 15.95
'Laat ons nu nog maar wat werken en zorgen voor alles en iedereen die ons zijn toevertrouwd, en tussendoor onszelf wat sparen en ook wat geld opzijzetten, allemaal voor later, zodat we dan, eens we met pensioen zijn, van een "mooie oude dag" kunnen genieten, en zodat we daar dan ook de nodige middelen voor hebben, en ons niets hoeven te verwijten of te ontzeggen,' heb ik mijn vader zaliger vroeger dikwijls horen zeggen. Vader was een wijs man en dus heb ik hem op zijn woord geloofd, en navenant zijn "goede" raad geleefd. Wat er intussen van mij en vaders "goede" raad is geworden, nu ikzelf al middenin die "mooie oude dag" terecht ben gekomen, staat in dit boek. Gepensioneerden zullen zich ongetwijfeld in dit boek herkennen, en alle anderen kunnen erin lezen hoe zij zich best op hun pensioen kunnen voorbereiden, om er nadien optimaal en zorgeloos te kunnen van genieten. Felix Sperans Ik leerde Felix Sperans kennen als een zwaar hoestende filosoof. Reeds voor onze eerste ontmoeting had hij mij telefonisch al gewaarschuwd. Langer dan een halfuur moest het niet duren. Als hij zich niet goed voelde, dan hoefde het die dag niet. De rook van cigarillo's die in de kleren kroop moest ik er ook maar bijnemen. Tussen allerlei verhalen en levensperikelen door kreeg ik scherpe vragen voorgeschoteld: wat weet het boeddhisme nu allemaal te vertellen over 'de zin van het leven'? Geen inleiding nodig, graag tot de kern komen a.u.b. Ik vertelde wat ik wist, en zweeg over de dingen die ik niet wist. Ik mocht nog eens terugkomen. Daarna leerde ik Felix kennen als een schizofrene manisch-depressieve psychiatrische patiënt. Naar eigen zeggen had zijn jeugd en zijn onverdroten zoektocht naar de zin van dit alles hem tot aan de rand gedreven. Op die rand balanceert hij sindsdien. Myriam, zijn vrouw, staat een paar passen achter hem en houdt, met de kracht van liefde, zijn slippen van zijn hemd vast zodat hij niet voorover tuimelt. Zijn blik in de diepte van zijn ziel heeft hij reeds uitvoerig beschreven in tal van boeken. De psychiatrische patiënt bleek ook een auteur én schilder te zijn. Nu lijkt de strijder moegestreden. Felix is een 'bejaarde' geworden. De 'mooie oude dag' is aangebroken, tijd om achterover in de zetel te leunen, het nageslacht tevreden overschouwend. Niet voor Felix. Wat volgt is een beschrijving van zijn eigen mooie oude dag. Het leest als een medisch rapport: dubbele liesbreuk, aambeien, prikkelbaar darmsyndroom, prostaatproblemen... We sukkelen van de ene kwaal naar de andere. De brute waarheid van de onomkeerbare fysische aftakeling. Als veertiger lees ik het en kijk er naar. Zo, dit staat me dus ook te wachten. Als boeddhist weet ik dat ons leven overheerst wordt door lijden. Het boeddhisme heeft dit lijden tot haar eerste inzicht gemaakt. 'Alles is lijden' klinkt het canoniek. Ik wist dit al; ik las er over en besprak het met boeddhistische monniken, ik werd er zelf één. Dit fysieke lijden kan soms verholpen, soms verzacht worden. Maar wat we ook nog uitvinden aan medische ingrepen, als "condition humaine" kan ze nooit verwijderd worden. Dit onontkoombaar feit nu en dan recht in de ogen kijken vergt moed. Soms leven we het leven alsof het eeuwig en altijd peis en vree zal zijn. Felix' boek herinnert ons onomwonden aan de broosheid van ons bestaan en doorprikt de luchtbel van de 'maakbaarheid' van dit fysische lichaam. Alsof dit nog niet volstaat, gaat Felix verder met zijn opsomming: eenzaamheid, manisch-depressief, schizofrenie, levensmoeheid, existentiële angst. Psychisch lijden. Hier wordt het verhaal nog pertinenter. De fysieke kwaaltjes van een oude dag, tja dat hoort er bij, dat weten we. Verloren lopen in je hoofd, alleen blijven met verdriet en angst, de zin van het leven op een pathologische manier moeten zoeken en niet vinden. Dat is andere koek. Toch lijkt, jammer genoeg, ook dit steeds meer werkelijkheid te worden in onze overgestresseerde maatschappij. Daar staat Felix terug. Hij is oud en versleten, psychisch moe, maar onontkoombaar. Hij vraagt ons: wat is de zin van dit alles? Durven we er wel over nadenken, of doen we gewoon verder? Alsof het altijd gebeurt met iemand anders. Niet met ons. De lijn tussen psychisch gezond en ziek blijkt echter flinterdun te zijn. Zouden we niet beter wat van onze o zo kostbare tijd aanwenden om ook deugden als vriendelijkheid en mentale weerbaarheid te cultiveren? Ik leerde Felix uiteindelijk kennen als een filantroop, weliswaar een ietwat cynische filantroop. Zelfs gebukt onder zinloosheid en fysieke smart probeert hij toch zijn medemens te helpen waar nodig is en waar hij kan. Op één van onze ontmoetingen verzuchtte hij: 'Ik vrees dat elkaar proberen te helpen de enigste zin van het bestaan is.' Ik knikte bedachtzaam. Ik denk het ook. Elkaar helpen in de zinloosheid van dit bestaan als dé zin van het bestaan. Er verschijnt langzaam vaste grond in de maalstroom... Ons 'zelf' overstijgen als sleutel om 'lijden' op te heffen. Wellicht kom ik Felix in een volgend leven tegen in de gedaante van een boeddhistisch monnik... Shaku Jinsen Boeddhistisch monnik, Wetenschappelijk Medewerker, Japanse Studies KU Leuven
€ 12.99
Kenmerken:1. Gebruik hefboommechanica om de hoek van de nagelgroei te veranderen. 2. Speciaal ontworpen voor ingewanden nagels en paronychia patiënt. Beschrijving: Type: Nail Correction Tool Kleur: Zilver, Goud (Verzonden door willekeurig.) Materiaal: Staal, legering ijzer Grootte: app 4.1cm x 2.6cm Netto Gewicht: Ongeveer 10g Gebruik: Paronychia, ingegroeide teennagels Pakket Inbegrepen: 1 X Nail Correction Tool Gebruik: 1. Desinfecteren teennagels, nagels en gereedschap. 2. Haak beide kanten van de ingegroeide teennagel aan met de twee haken op de uitrusting. 3. Gebruik de ene hand om de middelste hoek van het gereedschap vast te houden, draai de moer om de apparatuur te repareren op de teennagel met de andere kant. (Fulcrum naar twee richtingen voor verschillende maten van de nagels) 4. Verstevig langzaam totdat er een gevoel van expansie is (geen pijn). Patiënten kunnen uw voeten in het warme water voeden wanneer u de correctie uitvoert. 5. Versterk elke 10 minuten lichtjes. 6. Na 30 minuten, neem de voeten uit het water, wacht 15 minuten om voeten te drogen. 7. Verwijder de apparatuur, de teennagel is hervormd, vul wat medisch katoen onder de gekantelde nagels om rebound te voorkomen. waarschuwingen: 1. Voor patiënten met de ernstig ingegroeide teennagels, wordt professionele behandeling aanbevolen, corrigeer het niet door uzelf. 2. Moet voor 10 minuten voor de eerste keer intensivering worden geweekt. 3. Voor de ene kant ingegroeide teennagel, installeer de apparatuur in de juiste hoek, in geval de andere gezondheidszijde pijn doen. (Vergroot de ingegroeide teennagelszijde alleen) 4. Intensiveren voorzichtig voor dunne teennagel. 5. Neem de rectificatie normaal gesproken elke 5-15 dagen, meestal wordt het in 1-4 maanden genezen, als u het vaker gebruikt dan aanbevolen, let op de kracht om schade te vermijden. 6. Beste traktatietijd: je zou het beter kunnen doen net voor het slapen, dus geen rebound door de druk van schoenen. 7. Gebruik een aantal anti-inflammatoire geneesmiddelen als de huid beschadigd is. 8. Draag losse schoenen, regelmatige snoeien.
€ 12.99
Kenmerken:1. Gebruik hendel monteurs de hoek van nagelgroei veranderen. 2. Speciaal ontworpen voor ingroeiende nagels en paronychia patiënt. Beschrijving: Item Type: Nail Correctie Tool Kleur: goud Materiaal: Staal, legeringsijzer Grootte: App 4.1cm X 2.6cm Netto Gewicht: Ongeveer 10g Gebruik: Paronychia, ingegroeide teennagels Het pakket omvatte: 1 X Nail Correctie Tool Gebruik: 1. Desinfecteer teennagels, vingernagels en gereedschappen. 2. Haak beide kanten van de ingegroeide teennagel met de twee haken op de apparatuur. 3. Gebruik één hand de middelste draaipunt van het gereedschap, het verdraaien van de moer met het fix op de teennagel met de andere hand. (Fulcrum richting twee richtingen voor verschillende maten van de nagels) 4. intensiveren langzaam, totdat er een gevoel van expansie (geen pijn). Patiënten kunnen uw voeten weken in warm water bij het doen van de correctie. 5. Intensivering iets voor elke 10 minuten. 6. Na 30 minuten, neem de voet uit het water, 15 minuten wachten om droge voeten. 7. Verwijder de apparatuur, de teennagel wordt hervormd, spullen sommige medische katoen onder de gekantelde nagels rebound te voorkomen. waarschuwingen: 1. Voor patiënten die heeft de strenge ingegroeide teennagels, is een professionele behandeling aanbevolen, niet corrigeren door uzelf. 2. Moet worden geweekt gedurende 10 minuten voor de eerste keer intensivering. 3. ene kant ingegroeide teennagel, past de apparatuur in de juiste hoek in geval schadelijk zijn voor de andere gezondheid kant. (alleen maar versterken de ingegroeide teennagel kant) 4. intensiveren zachtjes dunne teennagel. 5. Normaal gesproken neemt de correctie elke 5-15 dagen, meestal het zou worden genezen in 1-4 maanden, Als het te gebruiken vaker dan aanbevolen, dan kunt u denken de kracht om schade te voorkomen. 6. Best traktatie tijd: je kunt maar beter doen het gewoon voor het slapen, dus geen rebound te wijten aan de druk van de schoenen. 7. Gebruik sommige anti-inflammatoire geneesmiddelen als de huid beschadigd is. 8. Draag losse schoenen, regelmatig snoeien teen.
€ 23.79
Kenmerken:1. Gebruik hendel monteurs de hoek van nagelgroei veranderen. 2. Speciaal ontworpen voor ingroeiende nagels en paronychia patiënt. Beschrijving: Item Type: Nail Correctie Tool Kleur: goud Materiaal: Staal, legeringsijzer Grootte: App 4.1cm X 2.6cm Netto Gewicht: Ongeveer 10g Gebruik: Paronychia, ingegroeide teennagels Het pakket omvatte: 1 X Nail Correctie Tool Gebruik: 1. Desinfecteer teennagels, vingernagels en gereedschappen. 2. Haak beide kanten van de ingegroeide teennagel met de twee haken op de apparatuur. 3. Gebruik één hand de middelste draaipunt van het gereedschap, het verdraaien van de moer met het fix op de teennagel met de andere hand. (Fulcrum richting twee richtingen voor verschillende maten van de nagels) 4. intensiveren langzaam, totdat er een gevoel van expansie (geen pijn). Patiënten kunnen uw voeten weken in warm water bij het doen van de correctie. 5. Intensivering iets voor elke 10 minuten. 6. Na 30 minuten, neem de voet uit het water, 15 minuten wachten om droge voeten. 7. Verwijder de apparatuur, de teennagel wordt hervormd, spullen sommige medische katoen onder de gekantelde nagels rebound te voorkomen. waarschuwingen: 1. Voor patiënten die heeft de strenge ingegroeide teennagels, is een professionele behandeling aanbevolen, niet corrigeren door uzelf. 2. Moet worden geweekt gedurende 10 minuten voor de eerste keer intensivering. 3. ene kant ingegroeide teennagel, past de apparatuur in de juiste hoek in geval schadelijk zijn voor de andere gezondheid kant. (alleen maar versterken de ingegroeide teennagel kant) 4. intensiveren zachtjes dunne teennagel. 5. Normaal gesproken neemt de correctie elke 5-15 dagen, meestal het zou worden genezen in 1-4 maanden, Als het te gebruiken vaker dan aanbevolen, dan kunt u denken de kracht om schade te voorkomen. 6. Best traktatie tijd: je kunt maar beter doen het gewoon voor het slapen, dus geen rebound te wijten aan de druk van de schoenen. 7. Gebruik sommige anti-inflammatoire geneesmiddelen als de huid beschadigd is. 8. Draag losse schoenen, regelmatig snoeien teen.
€ 14.99
Lenneke Vente staat midden in het leven als er bij haar neurosarcoïdose geconstateerd wordt. De weg van succesvolle zakenvrouw naar chronisch patiënt gaat niet zonder slag of stoot en blijkt een continu proces. Ze merkt al snel dat ze in een compleet nieuwe wereld is beland. Waarin patiënten genezen, of niet. Maar wat doe je als je ziekte niet geneest en je er ook niet dood aan gaat? Wat als blijkt dat tijdelijk blijvend is? Tijdens haar revalidatie komt de sterke wens naar boven om haar beste leven te leven in plaats van dagelijks te overleven. In haar tweede boek 'Tien onzichtbare jaren' neemt ze de lezer mee in deze zoektocht. Er is een selectie gemaakt van de columns en blogs die Lenneke de afgelopen tien jaar publiceerde. Het boek gaat over alledaagse emoties, verwondering en overpeinzingen. Haar ziekte sarcoïdose komt voor maar is niet specifi ek het onderwerp van het boek. Lenneke deelt de inzichten die haar verder hebben geholpen en schrijft altijd denkend vanuit mogelijkheden, met humor en wars van zelfmedelijden. Je bent je chronische ziekte niet, je hebt hem. Je bent zoveel meer. Er zijn ruim 1,5 miljoen mensen met een chronische ziekte in Nederland. Minder duidelijke klachten zoals verminderde belastbaarheid en vermoeidheid zijn bij iedere chronische ziekte aanwezig. “Het leven met een chronische ziekte is te vergelijken met dat van een topsporter”, zegt Gerard Kemkers als ex-topsporter, ex-schaatscoach en ex- sarcoïdosepatiënt. “Op de grens van je kunnen presteren. Dat kost doorzettingsvermogen en energie.” Lenneke geeft een kijkje in een leven waarin plots heel andere wetten gelden en het vertrouwde leven haar langzaam maar heel zeker ontglipt. Waarin ze noodgedwongen grenzen verlegt en doelen steeds bijstelt, ook na al die jaren nog. Maar klaagverhalen vind je niet in dit boek. “Daar is het leven te kort voor” aldus Lenneke. Het resultaat is een inspirerend boek over het in de lucht houden van alle ballen in een leven dat continu verandert. Lennekes adagium “Als nieuw word je misschien nooit meer, maar beter dan ooit behoort wel degelijk tot de mogelijkheden” speelt een grote rol in haar leven en in dit boek. 'Tien onzichtbare jaren' is dan ook een inspiratie voor iedereen die zijn beste leven wil leven. Gezond of chronisch ziek. Een openhartig en ontroerend levensverhaal van een moedige en inspirerende vrouw. Lenneke raakt je met haar woorden en haar inzichten. Een aanrader voor een ieder die zijn of haar mooiste leven wil leven! Johan Noorloos - schrijver, inspirator, spreker 'Tien onzichtbare jaren' is uitgegeven in het kader van het veertigjarig jubileum van Sarcoidose.nl. Alle opbrengsten van dit boek gaan naar Sarcoidose.nl. Vente (1973) is columniste en heeft haar eigen blog op www.pillenenprosecco.nl.
€ 0.00

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

24-36 uur per week

Ben jij een SPV'er die affiniteit heeft met de Forensische Psychiatrie? En pak je graag complexe casuïstiek op? Dan zijn wij bij de Forensische Poli op zoek naar jou!

Je nieuwe functie

Als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige op de Forensische poli heb je een spilfunctie in de behandelingen die wij bieden. Je bent betrokken bij het intakeproces en het opstellen, uitvoeren en evalueren van behandelplannen, coördineert en bewaakt de uitvoering ervan in overleg met alle betrokkenen. Je behandelt zowel individueel als in groepsverband en werkt hierbij nauw samen met onze ketenpartners zoals PI Leeuwarden, Politie, 3 Reclasseringsorganisaties, VNN en Maatschappelijk opvangorganisaties. Je hebt te maken met complexe casuïstiek waarbij de focus van de behandeling ligt op preventie van (dreigend) delict gedrag.

Wat staat je te wachten
 • Een werkplek waarin de functie van SPV stevig staat, waar je mag leren en je kennis mag delen
 • De ruimte om jouw ideeën over verbetering van onze behandeling uit te voeren
 • Een werkplek waar sprake is van complexe casuïstiek maar je deze samen met het team oppakt
 • Je neemt deel in de Friese Aanpak Huiselijk Geweld, FAHG, en werkt hiertoe nauw samen met het Zorg- en Veiligheidshuis en andere betrokken ketenpartners
 • Een team waarin het werken met systemen goed is ingebed
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ, inschaling in FWG 55, min. € 3.101,- max. € 4.218,- o.b.v. fulltime dienstverband
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Jouw inbreng
 • Je bent een BIG- geregistreerd HBO Verpleegkundige met een afgeronde SPV opleiding
 • Je deinst niet terug voor complexiteit en durft te verbreden binnen het team waar nodig
 • Je bent proactief in de samenwerking met de ketenpartners en collega afdelingen
 • Zelfreflectie is voor jou natuurlijk en je beweegt je gemakkelijk in een team
 • Je hebt ervaring en/of affiniteit met systeemgericht werken
 • Je vindt hard werken geen probleem en hebt je administratie en registratie altijd prima op orde
Over je nieuwe team

De Forensische poli bestaat uit bevlogen medewerkers met hart voor de doelgroep. Er zijn gedurende het jaar veel opleidelingen op de afdeling en hiermee is een lerende cultuur gecreëerd. We zijn gericht op hoe we het doen, hoe het beter kan maar ook op het in gezamenlijkheid dragen van complexe zaken. Het is een open team waarin professionaliteit, eigenaarschap, humor en werkplezier een belangrijke plek innemen.

Er wordt nauw samengewerkt met het ForFact, ForFact LVB en met de Forensische Psychiatrische Afdeling. Je standplaats is op ons kantoor in Leeuwarden maar een huisbezoek zal soms ook nodig zijn, waarbij het werkgebied de gehele provincie Friesland omvat.

Over je toekomstige werkgever

Wij zijn er voor de mensen die ons het hardst nodig hebben. Jaarlijks bieden wij op twaalf verschillende locaties, verspreid door heel Friesland, professionele hulp aan meer dan 12.000 mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen. Thuis, op de polikliniek, dagbehandeling of tijdens een opname in de kliniek. Ook in geval van crisis zijn wij er 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Bij ons kun je het verschil maken en zetten we ons actief in voor specialistische herstelondersteunende zorg dichtbij de patiënt. Dat doe je niet alleen, maar samen. Samen met je collega's, met andere organisaties, maar vooral mét de patiënt en zijn of haar naasten.

Bel, mail of app ons!

Heb je nog vragen of wil je meer informatie over GGZ Friesland? Bel of app Marieke Hoogeveen, Algemeen Manager via 06 - 83 12 65 67. We kijken uit naar je sollicitatie!

Interesse in de functie van Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige bij Stichting GGZ Friesland regio Leeuwarden? Reageer nu met je CV en motivatie via de "solliciteer" button.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

€ 29.90
Geneeskunde is een steeds specialistischer vak geworden. Logisch dus dat in de artsenopleiding veel tijd en energie gestoken wordt in de medisch inhoudelijke en technische kant. Tegelijkertijd vraagt de praktische uitoefening van het artsenberoep in een ziekenhuis, zorginstelling of huisartsenpraktijk een breed pallet aan andere vaardigheden. Een gesprek voeren met patiënt en familie om tot een behandelingsbesluit te komen is meer dan alleen medische kennis aanreiken. Niet alles wat kan leidt tot een goede uitkomst. Vanuit politiek en samenleving worden kostenbewustzijn en efficiency gevraagd. De media volgen het handelen van artsen op de voet - niet alleen de succesverhalen. Wetenschappelijk gezien blijven er grote uitdagingen die inzet vragen, en daarnaast mag de existentiële kant van ziek- zijn, leven en dood geen onbekend terrein blijven voor de medicus practicus. De arts van nu en morgen moet van vele markten thuis zijn. Aan de opleiders de taak een goed evenwicht te vinden tussen deze uiteenlopende eisen van breedte en specialistische diepte. Door de wetenschappelijk- technologische profilering van de geneeskunde raakten deze zogenaamde niet-medische competenties lang overschaduwd. De laatste jaren groeit echter de overtuiging dat bij goede medische zorg ook de persoon van de dokter in het geding is, en dat de cultivering van deze competenties daarvoor doorslaggevend kan zijn. De bijdragen aan deze bundel zijn geschreven vanuit deze overtuiging. Het zijn beschouwingen door (ervarings)deskundigen vanuit eigen praktijk of wetenschappelijk onderzoek. Door de inzichten en ervaringen die zij daarin hebben opgedaan te delen, beogen ze deze ontwikkeling in de artsenopleiding mee te stimuleren. Over de auteur(s): Frank Smeenk (longarts), Harm Rutten (chirurg-oncoloog) en Eric van de Laar (klinisch ethicus) werken in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en vormen de redactie van deze publicatie. Dit boek is het zesde deel in de Catharina-reeks (Levensbeschouwing en ethiek in de gezondheidszorg): Van de zuster, de dokter en het leven dat voorbij gaat Oncologie en geestelijke verzorging Hightech en hartelijkheid Beter ouder. Zorg voor de kwetsbare oudere Aandacht. Grote en kleine dingen van leven en dood Toegewijde dokters. Waarom de niet-medische competenties geen bijzaak zijn.
€ 29.90
Geneeskunde is een steeds specialistischer vak geworden. Logisch dus dat in de artsenopleiding veel tijd en energie gestoken wordt in de medisch inhoudelijke en technische kant. Tegelijkertijd vraagt de praktische uitoefening van het artsenberoep in een ziekenhuis, zorginstelling of huisartsenpraktijk een breed pallet aan andere vaardigheden. Een gesprek voeren met patiënt en familie om tot een behandelingsbesluit te komen is meer dan alleen medische kennis aanreiken. Niet alles wat kan leidt tot een goede uitkomst. Vanuit politiek en samenleving worden kostenbewustzijn en efficiency gevraagd. De media volgen het handelen van artsen op de voet - niet alleen de succesverhalen. Wetenschappelijk gezien blijven er grote uitdagingen die inzet vragen, en daarnaast mag de existentiële kant van ziek- zijn, leven en dood geen onbekend terrein blijven voor de medicus practicus. De arts van nu en morgen moet van vele markten thuis zijn. Aan de opleiders de taak een goed evenwicht te vinden tussen deze uiteenlopende eisen van breedte en specialistische diepte. Door de wetenschappelijk- technologische profilering van de geneeskunde raakten deze zogenaamde niet-medische competenties lang overschaduwd. De laatste jaren groeit echter de overtuiging dat bij goede medische zorg ook de persoon van de dokter in het geding is, en dat de cultivering van deze competenties daarvoor doorslaggevend kan zijn. De bijdragen aan deze bundel zijn geschreven vanuit deze overtuiging. Het zijn beschouwingen door (ervarings)deskundigen vanuit eigen praktijk of wetenschappelijk onderzoek. Door de inzichten en ervaringen die zij daarin hebben opgedaan te delen, beogen ze deze ontwikkeling in de artsenopleiding mee te stimuleren. Over de auteur(s): Frank Smeenk (longarts), Harm Rutten (chirurg-oncoloog) en Eric van de Laar (klinisch ethicus) werken in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven en vormen de redactie van deze publicatie. Dit boek is het zesde deel in de Catharina-reeks (Levensbeschouwing en ethiek in de gezondheidszorg): Van de zuster, de dokter en het leven dat voorbij gaat Oncologie en geestelijke verzorging Hightech en hartelijkheid Beter ouder. Zorg voor de kwetsbare oudere Aandacht. Grote en kleine dingen van leven en dood Toegewijde dokters. Waarom de niet-medische competenties geen bijzaak zijn.
€ 0.00

Ketenmanager Hand- en polszorg

Gisteren was je op een klinieklocatie voor overleg met de medisch coördinator over een nieuwe opzet voor huisartsenbrieven, vandaag ben je aanwezig op het hoofdkantoor in Eindhoven. Je hebt met de marketingafdeling overleg over de inhoud van de brochures voor patiënten. Ook zit je met het informatiecentrum om het eerstelijnscontact met de patiënt te bespreken. Hoe beoordeelt de patiënt dit? Hoe kun je dit verder optimaliseren? Allemaal vraagstukken waar jij je mee bezighoudt als Ketenmanager Hand- en polszorg van Xpert Clinics. Jouw merk dat jij uiteraard met trots uitdraagt.

Xpert Clinics is samen met Velthuis kliniek en Xpert Handtherapie onderdeel van Equipe Zorgbedrijven, een sterk groeiende organisatie met meer dan 600 werknemers en 30 gespecialiseerde focusklinieken in Nederland. Bij Xpert Clinics kunnen patiënten terecht voor verzekerde zorg, voor aandoeningen aan hand, pols en schouder en anale en orthopedische klachten. En wij groeien ambitieus verder. Vaar jij mee met ons succes?

Jouw functie als Ketenmanager

Hand- en polszorg leveren wij binnen Equipe vanuit Xpert Handtherapie en Xpert Clinics hand- en polszorg en revalidatie. Als Ketenmanager ben jij de eigenaar van een gloednieuwe functie binnen onze organisatie. Jij bent verantwoordelijk voor de optimale inrichting en organisatie van het ketenproces van hand- en polszorg, inclusief timing, inhoud en vorm van patiënteninformatie. Een super interessant proces, waarbij jij jouw professionele kennis en ervaring inzet om de zorgprocessen - waar nodig - bij te sturen. We bieden zorg van hoge kwaliteit, met de snelheid en service van een zelfstandig behandelcentrum. Volgens ons kan de zorg altijd beter. Wij creëren meerwaarde voor de patiënt door onze processen specifiek voor deze zorgvraag in te richten en op basis van uitkomstmetingen verder te optimaliseren. Precies daar ligt jouw taak als ketenmanager om de expertise van de zorgprofessionals en de ondersteuning van het hoofdkantoor in grotere of kleinere projecten bij elkaar te brengen en tot gedragen verbetervoorstellen en implementatie daarvan te komen.

Je schakelt continu met artsen, therapeuten en collega's met specifieke expertise op het gebied van ICT, kwaliteit & veiligheid, administratie, research en marketing. Je rapporteert aan de Managing Director van Xpert Clinics en ondersteunt deze bij de uitwerking van modellen en slidedecks en bijvoorbeeldbij subsidieaanvragen en de verantwoording hiervan. Ook draag jij inhoudelijk bij aanscholings- of onboardingsprogramma's van medewerkers.

Jij bent voor ons dé ideale kandidaat als je - naast het bovenstaande - beschikt over:
 • (minimaal) een afgeronde hbo-opleiding;
 • enkele jaren ervaring als zorgverlener in een advies- of beleidsfunctie;
 • kennis van projectmanagement;
 • ervaring in een commerciële werkomgeving;
 • vaardigheden van programma's zoals PowerPoint en Visio;
 • beschikt over een conceptueel denkvermogen. Je bent in staat om een oordeel te vormen over de invullen van het marketing- en communicatiebeleid en weet dit te vertalen naar concrete doelstellingen;
 • professionele integriteit;
 • kwaliteitsgericht werken;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden in woord en geschrift;
 • daadkracht;
 • en een hands-on-mentaliteit.
En wat hebben wij jou te bieden?
 • Een dynamische en innovatieve organisatie met zeer gedreven collega's.
 • Een uitdagende en verantwoordelijke opdracht.
 • Salaris conform CAO ZKN, die is afgestemd op je werkervaring en kennis, tussen de €3.666,00 en €5.331,00 bruto per maand op basis van een 40-urige werkweek.
 • Een fulltime baan van 40 uur (36 of 32 uur is bespreekbaar).
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering, telefoon en een laptop.
 • Via een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) maken wij structureel inzichtelijk hoe wij bij kunnen dragen aan het persoonlijk geluk en de persoonlijke groei van onze medewerkers, zodat we adequater en gerichter kunnen werken aan onze medewerkerstevredenheid.
Interesse?

Wil jij samen met ons de patiëntenzorg continu verbeteren en optimaliseren? We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt over de vacature of meer wilt weten over onze dynamische, innovatieve en ambitieuze organisatie. Schroom daarom niet om meer informatie op te vragen.

Ben je er al over uit en wil je graag solliciteren? Dan ontvangen wij graag jouw cv en motivatiebrief via de sollicitatiebutton.

Als je bij ons komt werken, vragen wij je om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen.

Wie zijn wij?

Equipe Zorgbedrijven is een zelfstandige groep van gespecialiseerde focusklinieken. Voor verzekerde zorg zijn dit Xpert Clinics Hand- en Polszorg, Orthopedie, Proctologie en Oogzorg en Xpert Handtherapie. Velthuis kliniek focust op plastische chirurgie, injectables en huidverbetering.

Vanuit deze locaties leveren wij kwalitatief hoogstaande zorg met oog voor de wensen van de patiënten. Ons onderscheidend vermogen ten opzichte van andere zorgaanbieders is het feit dat er veel wordt geïnvesteerd in gespecialiseerde en geïndividualiseerde zorg en wetenschappelijk onderzoek.

Wij kennen geen lange wachttijden en hebben korte doorlooptijden, bieden uitgebreide voorlichting en is er veel aandacht voor goede nazorg. Wij hebben ruim 600 medewerkers die zich in samenwerking met onze medisch specialisten, zorgverzekeraars, verwijzers en leveranciers inzetten voor slimmere, betere en vriendelijkere zorg.

Interesse in de functie van Ketenmanager Hand- en polszorg bij Equipe Zorgbedrijven regio Eindhoven? Reageer nu met je CV en motivatie via de "solliciteer" button.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

€ 35.50
Gezondheid is niet hetzelfde als de afwezigheid van ziekte. Enige jaren geleden kwam men tot een betere omschrijving van het begrip 'gezondheid' dan de oude omschrijving van de WHO. Daarmee werd gezondheid een dynamisch begrip: een vermogen of kracht. Het maakt duidelijk dat (ook) patiënten met een chronische ziekte of beperking toch (deels) hun gezondheid kunnen terugwinnen. Ook in het concept van positieve gezondheid van Bannink en Jansen staat de mens centraal en niet de ziekte, en worden de mogelijkheden benadrukt in plaats van de beperkingen. De auteurs menen dat ook huisartsenpraktijken zich bezig dienen te houden met gezondheidsbevordering, en niet alleen met het behandelen van ziekte. Competentiegericht werken is niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg. De focus ligt niet (alleen) op hoe problemen of klachten van patiënten kunnen verbeteren, maar ook op hoe kan worden voortgebouwd op sterke kanten en wat er goed gaat in hun leven. Een goed voorbeeld is oplossingsgericht werken. Dit is een pragmatische stroming - het draait om het vinden van wat voor deze patiënt op dit moment in deze context werkt. Patiënten worden uitgenodigd anders te denken, hun gewenste toekomst te beschrijven, positieve verschillen op te merken en vooruitgang te boeken. Dit is het eerste boek over de vraag hoe positieve gezondheidszorg op een oplossingsgerichte manier wordt vormgegeven, uiteraard in combinatie met het reguliere medische model. De auteurs laten zien dat werken in de huisartsenpraktijk - en daarbuiten - niet alleen vaak beter en sneller kan, maar ook lichter en leuker. 'Het consult is echt veel lichter en leuker, het is minder zwaar allemaal. En daar kun je heel vrolijk van worden. Patiënten komen vaak ook verder; het is dikwijls effectief.' Huisarts Fredrike Bannink is klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog specialist, en Master of Dispute Resolution. Ze heeft een praktijk voor therapie, training, coaching en mediation in Amsterdam. Ze is docent en supervisor van onder andere de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) en docent postacademisch onderwijs. Ze is een internationaal keynote speaker, trainer en auteur van meer dan dertig boeken op het gebied van oplossingsgerichte gespreksvoering, positieve psychologie, positieve cognitieve gedragstherapie en positieve supervisie. www.fredrikebannink.com Pieter Jansen is huisarts in Gezondheidscentrum Veldhuizen in Ede. Samen met dit gezondheidscentrum en andere partners heeft hij Gezondhuizen opgezet, een project voor positieve en oplossingsgerichte gezondheidsbevordering.
€ 15.95
'Laat ons nu nog maar wat werken en zorgen voor alles en iedereen die ons zijn toevertrouwd, en tussendoor onszelf wat sparen en ook wat geld opzijzetten, allemaal voor later, zodat we dan, eens we met pensioen zijn, van een "mooie oude dag" kunnen genieten, en zodat we daar dan ook de nodige middelen voor hebben, en ons niets hoeven te verwijten of te ontzeggen,' heb ik mijn vader zaliger vroeger dikwijls horen zeggen. Vader was een wijs man en dus heb ik hem op zijn woord geloofd, en navenant zijn "goede" raad geleefd.
Wat er intussen van mij en vaders "goede" raad is geworden, nu ikzelf al middenin die "mooie oude dag" terecht ben gekomen, staat in dit boek.
Gepensioneerden zullen zich ongetwijfeld in dit boek herkennen, en alle anderen kunnen erin lezen hoe zij zich best op hun pensioen kunnen voorbereiden, om er nadien optimaal en zorgeloos te kunnen van genieten.

Felix Sperans


Ik leerde Felix Sperans kennen als een zwaar hoestende filosoof. Reeds voor onze eerste ontmoeting had hij mij telefonisch al gewaarschuwd. Langer dan een halfuur moest het niet duren. Als hij zich niet goed voelde, dan hoefde het die dag niet. De rook van cigarillo's die in de kleren kroop moest ik er ook maar bijnemen.

Tussen allerlei verhalen en levensperikelen door kreeg ik scherpe vragen voorgeschoteld: wat weet het boeddhisme nu allemaal te vertellen over 'de zin van het leven'? Geen inleiding nodig, graag tot de kern komen a.u.b. Ik vertelde wat ik wist, en zweeg over de dingen die ik niet wist. Ik mocht nog eens terugkomen.

Daarna leerde ik Felix kennen als een schizofrene manisch-depressieve psychiatrische patiënt. Naar eigen zeggen had zijn jeugd en zijn onverdroten zoektocht naar de zin van dit alles hem tot aan de rand gedreven. Op die rand balanceert hij sindsdien. Myriam, zijn vrouw, staat een paar passen achter hem en houdt, met de kracht van liefde, zijn slippen van zijn hemd vast zodat hij niet voorover tuimelt. Zijn blik in de diepte van zijn ziel heeft hij reeds uitvoerig beschreven in tal van boeken. De psychiatrische patiënt bleek ook een auteur én schilder te zijn.

Nu lijkt de strijder moegestreden. Felix is een 'bejaarde' geworden. De 'mooie oude dag' is aangebroken, tijd om achterover in de zetel te leunen, het nageslacht tevreden overschouwend.
Niet voor Felix. Wat volgt is een beschrijving van zijn eigen mooie oude dag. Het leest als een medisch rapport: dubbele liesbreuk, aambeien, prikkelbaar darmsyndroom, prostaatproblemen... We sukkelen van de ene kwaal naar de andere. De brute waarheid van de onomkeerbare fysische aftakeling. Als veertiger lees ik het en kijk er naar. Zo, dit staat me dus ook te wachten. Als boeddhist weet ik dat ons leven overheerst wordt door lijden. Het boeddhisme heeft dit lijden tot haar eerste inzicht gemaakt. 'Alles is lijden' klinkt het canoniek. Ik wist dit al; ik las er over en besprak het met boeddhistische monniken, ik werd er zelf één.

Dit fysieke lijden kan soms verholpen, soms verzacht worden. Maar wat we ook nog uitvinden aan medische ingrepen, als "condition humaine" kan ze nooit verwijderd worden. Dit onontkoombaar feit nu en dan recht in de ogen kijken vergt moed. Soms leven we het leven alsof het eeuwig en altijd peis en vree zal zijn. Felix' boek herinnert ons onomwonden aan de broosheid van ons bestaan en doorprikt de luchtbel van de 'maakbaarheid' van dit fysische lichaam.

Alsof dit nog niet volstaat, gaat Felix verder met zijn opsomming: eenzaamheid, manisch-depressief, schizofrenie, levensmoeheid, existentiële angst. Psychisch lijden. Hier wordt het verhaal nog pertinenter. De fysieke kwaaltjes van een oude dag, tja dat hoort er bij, dat weten we. Verloren lopen in je hoofd, alleen blijven met verdriet en angst, de zin van het leven op een pathologische manier moeten zoeken en niet vinden. Dat is andere koek. Toch lijkt, jammer genoeg, ook dit steeds meer werkelijkheid te worden in onze overgestresseerde maatschappij.

Daar staat Felix terug. Hij is oud en versleten, psychisch moe, maar onontkoombaar. Hij vraagt ons: wat is de zin van dit alles? Durven we er wel over nadenken, of doen we gewoon verder? Alsof het altijd gebeurt met iemand anders. Niet met ons. De lijn tussen psychisch gezond en ziek blijkt echter flinterdun te zijn. Zouden we niet beter wat van onze o zo kostbare tijd aanwenden om ook deugden als vriendelijkheid en mentale weerbaarheid te cultiveren?

Ik leerde Felix uiteindelijk kennen als een filantroop, weliswaar een ietwat cynische filantroop. Zelfs gebukt onder zinloosheid en fysieke smart probeert hij toch zijn medemens te helpen waar nodig is en waar hij kan. Op één van onze ontmoetingen verzuchtte hij: 'Ik vrees dat elkaar proberen te helpen de enigste zin van het bestaan is.' Ik knikte bedachtzaam. Ik denk het ook. Elkaar helpen in de zinloosheid van dit bestaan als dé zin van het bestaan. Er verschijnt langzaam vaste grond in de maalstroom... Ons 'zelf' overstijgen als sleutel om 'lijden' op te heffen.

Wellicht kom ik Felix in een volgend leven tegen in de gedaante van een boeddhistisch monnik...

Shaku Jinsen
Boeddhistisch monnik,
Wetenschappelijk Medewerker, Japanse Studies KU Leuven
€ 15.95
'Laat ons nu nog maar wat werken en zorgen voor alles en iedereen die ons zijn toevertrouwd, en tussendoor onszelf wat sparen en ook wat geld opzijzetten, allemaal voor later, zodat we dan, eens we met pensioen zijn, van een "mooie oude dag" kunnen genieten, en zodat we daar dan ook de nodige middelen voor hebben, en ons niets hoeven te verwijten of te ontzeggen,' heb ik mijn vader zaliger vroeger dikwijls horen zeggen. Vader was een wijs man en dus heb ik hem op zijn woord geloofd, en navenant zijn "goede" raad geleefd. Wat er intussen van mij en vaders "goede" raad is geworden, nu ikzelf al middenin die "mooie oude dag" terecht ben gekomen, staat in dit boek. Gepensioneerden zullen zich ongetwijfeld in dit boek herkennen, en alle anderen kunnen erin lezen hoe zij zich best op hun pensioen kunnen voorbereiden, om er nadien optimaal en zorgeloos te kunnen van genieten. Felix Sperans Ik leerde Felix Sperans kennen als een zwaar hoestende filosoof. Reeds voor onze eerste ontmoeting had hij mij telefonisch al gewaarschuwd. Langer dan een halfuur moest het niet duren. Als hij zich niet goed voelde, dan hoefde het die dag niet. De rook van cigarillo's die in de kleren kroop moest ik er ook maar bijnemen. Tussen allerlei verhalen en levensperikelen door kreeg ik scherpe vragen voorgeschoteld: wat weet het boeddhisme nu allemaal te vertellen over 'de zin van het leven'? Geen inleiding nodig, graag tot de kern komen a.u.b. Ik vertelde wat ik wist, en zweeg over de dingen die ik niet wist. Ik mocht nog eens terugkomen. Daarna leerde ik Felix kennen als een schizofrene manisch-depressieve psychiatrische patiënt. Naar eigen zeggen had zijn jeugd en zijn onverdroten zoektocht naar de zin van dit alles hem tot aan de rand gedreven. Op die rand balanceert hij sindsdien. Myriam, zijn vrouw, staat een paar passen achter hem en houdt, met de kracht van liefde, zijn slippen van zijn hemd vast zodat hij niet voorover tuimelt. Zijn blik in de diepte van zijn ziel heeft hij reeds uitvoerig beschreven in tal van boeken. De psychiatrische patiënt bleek ook een auteur én schilder te zijn. Nu lijkt de strijder moegestreden. Felix is een 'bejaarde' geworden. De 'mooie oude dag' is aangebroken, tijd om achterover in de zetel te leunen, het nageslacht tevreden overschouwend. Niet voor Felix. Wat volgt is een beschrijving van zijn eigen mooie oude dag. Het leest als een medisch rapport: dubbele liesbreuk, aambeien, prikkelbaar darmsyndroom, prostaatproblemen... We sukkelen van de ene kwaal naar de andere. De brute waarheid van de onomkeerbare fysische aftakeling. Als veertiger lees ik het en kijk er naar. Zo, dit staat me dus ook te wachten. Als boeddhist weet ik dat ons leven overheerst wordt door lijden. Het boeddhisme heeft dit lijden tot haar eerste inzicht gemaakt. 'Alles is lijden' klinkt het canoniek. Ik wist dit al; ik las er over en besprak het met boeddhistische monniken, ik werd er zelf één. Dit fysieke lijden kan soms verholpen, soms verzacht worden. Maar wat we ook nog uitvinden aan medische ingrepen, als "condition humaine" kan ze nooit verwijderd worden. Dit onontkoombaar feit nu en dan recht in de ogen kijken vergt moed. Soms leven we het leven alsof het eeuwig en altijd peis en vree zal zijn. Felix' boek herinnert ons onomwonden aan de broosheid van ons bestaan en doorprikt de luchtbel van de 'maakbaarheid' van dit fysische lichaam. Alsof dit nog niet volstaat, gaat Felix verder met zijn opsomming: eenzaamheid, manisch-depressief, schizofrenie, levensmoeheid, existentiële angst. Psychisch lijden. Hier wordt het verhaal nog pertinenter. De fysieke kwaaltjes van een oude dag, tja dat hoort er bij, dat weten we. Verloren lopen in je hoofd, alleen blijven met verdriet en angst, de zin van het leven op een pathologische manier moeten zoeken en niet vinden. Dat is andere koek. Toch lijkt, jammer genoeg, ook dit steeds meer werkelijkheid te worden in onze overgestresseerde maatschappij. Daar staat Felix terug. Hij is oud en versleten, psychisch moe, maar onontkoombaar. Hij vraagt ons: wat is de zin van dit alles? Durven we er wel over nadenken, of doen we gewoon verder? Alsof het altijd gebeurt met iemand anders. Niet met ons. De lijn tussen psychisch gezond en ziek blijkt echter flinterdun te zijn. Zouden we niet beter wat van onze o zo kostbare tijd aanwenden om ook deugden als vriendelijkheid en mentale weerbaarheid te cultiveren? Ik leerde Felix uiteindelijk kennen als een filantroop, weliswaar een ietwat cynische filantroop. Zelfs gebukt onder zinloosheid en fysieke smart probeert hij toch zijn medemens te helpen waar nodig is en waar hij kan. Op één van onze ontmoetingen verzuchtte hij: 'Ik vrees dat elkaar proberen te helpen de enigste zin van het bestaan is.' Ik knikte bedachtzaam. Ik denk het ook. Elkaar helpen in de zinloosheid van dit bestaan als dé zin van het bestaan. Er verschijnt langzaam vaste grond in de maalstroom... Ons 'zelf' overstijgen als sleutel om 'lijden' op te heffen. Wellicht kom ik Felix in een volgend leven tegen in de gedaante van een boeddhistisch monnik... Shaku Jinsen Boeddhistisch monnik, Wetenschappelijk Medewerker, Japanse Studies KU Leuven
€ 14.99
Lenneke Vente staat midden in het leven als er bij haar neurosarcoïdose geconstateerd wordt. De weg van succesvolle zakenvrouw naar chronisch patiënt gaat niet zonder slag of stoot en blijkt een continu proces. Ze merkt al snel dat ze in een compleet nieuwe wereld is beland. Waarin patiënten genezen, of niet. Maar wat doe je als je ziekte niet geneest en je er ook niet dood aan gaat? Wat als blijkt dat tijdelijk blijvend is? Tijdens haar revalidatie komt de sterke wens naar boven om haar beste leven te leven in plaats van dagelijks te overleven. In haar tweede boek 'Tien onzichtbare jaren' neemt ze de lezer mee in deze zoektocht. Er is een selectie gemaakt van de columns en blogs die Lenneke de afgelopen tien jaar publiceerde. Het boek gaat over alledaagse emoties, verwondering en overpeinzingen. Haar ziekte sarcoïdose komt voor maar is niet specifi ek het onderwerp van het boek. Lenneke deelt de inzichten die haar verder hebben geholpen en schrijft altijd denkend vanuit mogelijkheden, met humor en wars van zelfmedelijden. Je bent je chronische ziekte niet, je hebt hem. Je bent zoveel meer. Er zijn ruim 1,5 miljoen mensen met een chronische ziekte in Nederland. Minder duidelijke klachten zoals verminderde belastbaarheid en vermoeidheid zijn bij iedere chronische ziekte aanwezig. “Het leven met een chronische ziekte is te vergelijken met dat van een topsporter”, zegt Gerard Kemkers als ex-topsporter, ex-schaatscoach en ex- sarcoïdosepatiënt. “Op de grens van je kunnen presteren. Dat kost doorzettingsvermogen en energie.” Lenneke geeft een kijkje in een leven waarin plots heel andere wetten gelden en het vertrouwde leven haar langzaam maar heel zeker ontglipt. Waarin ze noodgedwongen grenzen verlegt en doelen steeds bijstelt, ook na al die jaren nog. Maar klaagverhalen vind je niet in dit boek. “Daar is het leven te kort voor” aldus Lenneke. Het resultaat is een inspirerend boek over het in de lucht houden van alle ballen in een leven dat continu verandert. Lennekes adagium “Als nieuw word je misschien nooit meer, maar beter dan ooit behoort wel degelijk tot de mogelijkheden” speelt een grote rol in haar leven en in dit boek. 'Tien onzichtbare jaren' is dan ook een inspiratie voor iedereen die zijn beste leven wil leven. Gezond of chronisch ziek. Een openhartig en ontroerend levensverhaal van een moedige en inspirerende vrouw. Lenneke raakt je met haar woorden en haar inzichten. Een aanrader voor een ieder die zijn of haar mooiste leven wil leven! Johan Noorloos - schrijver, inspirator, spreker 'Tien onzichtbare jaren' is uitgegeven in het kader van het veertigjarig jubileum van Sarcoidose.nl. Alle opbrengsten van dit boek gaan naar Sarcoidose.nl. Vente (1973) is columniste en heeft haar eigen blog op www.pillenenprosecco.nl.
€ 10.86
Lenneke Vente staat midden in het leven als er bij haar neurosarcoïdose geconstateerd wordt. De weg van succesvolle zakenvrouw naar chronisch patiënt gaat niet zonder slag of stoot en blijkt een continu proces. Ze merkt al snel dat ze in een compleet nieuwe wereld is beland. Waarin patiënten genezen, of niet. Maar wat doe je als je ziekte niet geneest en je er ook niet dood aan gaat? Wat als blijkt dat tijdelijk blijvend is? Tijdens haar revalidatie komt de sterke wens naar boven om haar beste leven te leven in plaats van dagelijks te overleven. In haar tweede boek 'Tien onzichtbare jaren' neemt ze de lezer mee in deze zoektocht. Er is een selectie gemaakt van de columns en blogs die Lenneke de afgelopen tien jaar publiceerde. Het boek gaat over alledaagse emoties, verwondering en overpeinzingen. Haar ziekte sarcoïdose komt voor maar is niet specifi ek het onderwerp van het boek. Lenneke deelt de inzichten die haar verder hebben geholpen en schrijft altijd denkend vanuit mogelijkheden, met humor en wars van zelfmedelijden. Je bent je chronische ziekte niet, je hebt hem. Je bent zoveel meer. Er zijn ruim 1,5 miljoen mensen met een chronische ziekte in Nederland. Minder duidelijke klachten zoals verminderde belastbaarheid en vermoeidheid zijn bij iedere chronische ziekte aanwezig. "Het leven met een chronische ziekte is te vergelijken met dat van een topsporter", zegt Gerard Kemkers als ex-topsporter, ex-schaatscoach en ex- sarcoïdosepatiënt. "Op de grens van je kunnen presteren. Dat kost doorzettingsvermogen en energie." Lenneke geeft een kijkje in een leven waarin plots heel andere wetten gelden en het vertrouwde leven haar langzaam maar heel zeker ontglipt. Waarin ze noodgedwongen grenzen verlegt en doelen steeds bijstelt, ook na al die jaren nog. Maar klaagverhalen vind je niet in dit boek. "Daar is het leven te kort voor" aldus Lenneke. Het resultaat is een inspirerend boek over het in de lucht houden van alle ballen in een leven dat continu verandert. Lennekes adagium "Als nieuw word je misschien nooit meer, maar beter dan ooit behoort wel degelijk tot de mogelijkheden" speelt een grote rol in haar leven en in dit boek. 'Tien onzichtbare jaren' is dan ook een inspiratie voor iedereen die zijn beste leven wil leven. Gezond of chronisch ziek. Een openhartig en ontroerend levensverhaal van een moedige en inspirerende vrouw. Lenneke raakt je met haar woorden en haar inzichten. Een aanrader voor een ieder die zijn of haar mooiste leven wil leven! Johan Noorloos - schrijver, inspirator, spreker 'Tien onzichtbare jaren' is uitgegeven in het kader van het veertigjarig jubileum van Sarcoidose.nl. Alle opbrengsten van dit boek gaan naar Sarcoidose.nl. Vente (1973) is columniste en heeft haar eigen blog op www.pillenenprosecco.nl.
€ 14.99
Lenneke Vente staat midden in het leven als er bij haar neurosarcoïdose geconstateerd wordt. De weg van succesvolle zakenvrouw naar chronisch patiënt gaat niet zonder slag of stoot en blijkt een continu proces. Ze merkt al snel dat ze in een compleet nieuwe wereld is beland. Waarin patiënten genezen, of niet. Maar wat doe je als je ziekte niet geneest en je er ook niet dood aan gaat? Wat als blijkt dat tijdelijk blijvend is? Tijdens haar revalidatie komt de sterke wens naar boven om haar beste leven te leven in plaats van dagelijks te overleven. In haar tweede boek 'Tien onzichtbare jaren' neemt ze de lezer mee in deze zoektocht. Er is een selectie gemaakt van de columns en blogs die Lenneke de afgelopen tien jaar publiceerde. Het boek gaat over alledaagse emoties, verwondering en overpeinzingen. Haar ziekte sarcoïdose komt voor maar is niet specifi ek het onderwerp van het boek. Lenneke deelt de inzichten die haar verder hebben geholpen en schrijft altijd denkend vanuit mogelijkheden, met humor en wars van zelfmedelijden. Je bent je chronische ziekte niet, je hebt hem. Je bent zoveel meer. Er zijn ruim 1,5 miljoen mensen met een chronische ziekte in Nederland. Minder duidelijke klachten zoals verminderde belastbaarheid en vermoeidheid zijn bij iedere chronische ziekte aanwezig. “Het leven met een chronische ziekte is te vergelijken met dat van een topsporter”, zegt Gerard Kemkers als ex-topsporter, ex-schaatscoach en ex- sarcoïdosepatiënt. “Op de grens van je kunnen presteren. Dat kost doorzettingsvermogen en energie.” Lenneke geeft een kijkje in een leven waarin plots heel andere wetten gelden en het vertrouwde leven haar langzaam maar heel zeker ontglipt. Waarin ze noodgedwongen grenzen verlegt en doelen steeds bijstelt, ook na al die jaren nog. Maar klaagverhalen vind je niet in dit boek. “Daar is het leven te kort voor” aldus Lenneke. Het resultaat is een inspirerend boek over het in de lucht houden van alle ballen in een leven dat continu verandert. Lennekes adagium “Als nieuw word je misschien nooit meer, maar beter dan ooit behoort wel degelijk tot de mogelijkheden” speelt een grote rol in haar leven en in dit boek. 'Tien onzichtbare jaren' is dan ook een inspiratie voor iedereen die zijn beste leven wil leven. Gezond of chronisch ziek. Een openhartig en ontroerend levensverhaal van een moedige en inspirerende vrouw. Lenneke raakt je met haar woorden en haar inzichten. Een aanrader voor een ieder die zijn of haar mooiste leven wil leven! Johan Noorloos - schrijver, inspirator, spreker 'Tien onzichtbare jaren' is uitgegeven in het kader van het veertigjarig jubileum van Sarcoidose.nl. Alle opbrengsten van dit boek gaan naar Sarcoidose.nl. Vente (1973) is columniste en heeft haar eigen blog op www.pillenenprosecco.nl.
€ 35.50
Gezondheid is niet hetzelfde als de afwezigheid van ziekte. Enige jaren geleden kwam men tot een betere omschrijving van het begrip 'gezondheid' dan de oude omschrijving van de WHO. Daarmee werd gezondheid een dynamisch begrip: een vermogen of kracht. Het maakt duidelijk dat (ook) patiënten met een chronische ziekte of beperking toch (deels) hun gezondheid kunnen terugwinnen. Ook in het concept van positieve gezondheid van Bannink en Jansen staat de mens centraal en niet de ziekte, en worden de mogelijkheden benadrukt in plaats van de beperkingen. De auteurs menen dat ook huisartsenpraktijken zich bezig dienen te houden met gezondheidsbevordering, en niet alleen met het behandelen van ziekte. Competentiegericht werken is niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg. De focus ligt niet (alleen) op hoe problemen of klachten van patiënten kunnen verbeteren, maar ook op hoe kan worden voortgebouwd op sterke kanten en wat er goed gaat in hun leven. Een goed voorbeeld is oplossingsgericht werken. Dit is een pragmatische stroming - het draait om het vinden van wat voor deze patiënt op dit moment in deze context werkt. Patiënten worden uitgenodigd anders te denken, hun gewenste toekomst te beschrijven, positieve verschillen op te merken en vooruitgang te boeken. Dit is het eerste boek over de vraag hoe positieve gezondheidszorg op een oplossingsgerichte manier wordt vormgegeven, uiteraard in combinatie met het reguliere medische model. De auteurs laten zien dat werken in de huisartsenpraktijk - en daarbuiten - niet alleen vaak beter en sneller kan, maar ook lichter en leuker. 'Het consult is echt veel lichter en leuker, het is minder zwaar allemaal. En daar kun je heel vrolijk van worden. Patiënten komen vaak ook verder; het is dikwijls effectief.' Huisarts Fredrike Bannink is klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog specialist, en Master of Dispute Resolution. Ze heeft een praktijk voor therapie, training, coaching en mediation in Amsterdam. Ze is docent en supervisor van onder andere de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) en docent postacademisch onderwijs. Ze is een internationaal keynote speaker, trainer en auteur van meer dan dertig boeken op het gebied van oplossingsgerichte gespreksvoering, positieve psychologie, positieve cognitieve gedragstherapie en positieve supervisie. www.fredrikebannink.com Pieter Jansen is huisarts in Gezondheidscentrum Veldhuizen in Ede. Samen met dit gezondheidscentrum en andere partners heeft hij Gezondhuizen opgezet, een project voor positieve en oplossingsgerichte gezondheidsbevordering.
€ 35.50
Gezondheid is niet hetzelfde als de afwezigheid van ziekte. Enige jaren geleden kwam men tot een betere omschrijving van het begrip 'gezondheid' dan de oude omschrijving van de WHO. Daarmee werd gezondheid een dynamisch begrip: een vermogen of kracht. Het maakt duidelijk dat (ook) patiënten met een chronische ziekte of beperking toch (deels) hun gezondheid kunnen terugwinnen. Ook in het concept van positieve gezondheid van Bannink en Jansen staat de mens centraal en niet de ziekte, en worden de mogelijkheden benadrukt in plaats van de beperkingen. De auteurs menen dat ook huisartsenpraktijken zich bezig dienen te houden met gezondheidsbevordering, en niet alleen met het behandelen van ziekte. Competentiegericht werken is niet meer weg te denken uit de gezondheidszorg. De focus ligt niet (alleen) op hoe problemen of klachten van patiënten kunnen verbeteren, maar ook op hoe kan worden voortgebouwd op sterke kanten en wat er goed gaat in hun leven. Een goed voorbeeld is oplossingsgericht werken. Dit is een pragmatische stroming - het draait om het vinden van wat voor deze patiënt op dit moment in deze context werkt. Patiënten worden uitgenodigd anders te denken, hun gewenste toekomst te beschrijven, positieve verschillen op te merken en vooruitgang te boeken. Dit is het eerste boek over de vraag hoe positieve gezondheidszorg op een oplossingsgerichte manier wordt vormgegeven, uiteraard in combinatie met het reguliere medische model. De auteurs laten zien dat werken in de huisartsenpraktijk - en daarbuiten - niet alleen vaak beter en sneller kan, maar ook lichter en leuker. 'Het consult is echt veel lichter en leuker, het is minder zwaar allemaal. En daar kun je heel vrolijk van worden. Patiënten komen vaak ook verder; het is dikwijls effectief.' Huisarts Fredrike Bannink is klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog specialist, en Master of Dispute Resolution. Ze heeft een praktijk voor therapie, training, coaching en mediation in Amsterdam. Ze is docent en supervisor van onder andere de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt) en docent postacademisch onderwijs. Ze is een internationaal keynote speaker, trainer en auteur van meer dan dertig boeken op het gebied van oplossingsgerichte gespreksvoering, positieve psychologie, positieve cognitieve gedragstherapie en positieve supervisie. www.fredrikebannink.com Pieter Jansen is huisarts in Gezondheidscentrum Veldhuizen in Ede. Samen met dit gezondheidscentrum en andere partners heeft hij Gezondhuizen opgezet, een project voor positieve en oplossingsgerichte gezondheidsbevordering.
€ 29.50
Een patiënt die nét iets sneller wordt geholpen omdat hij dreigt. Een scooterrijder met kapot achterlicht die door smoesjes zonder boete wegkomt. Of een werkzoekende die - om zijn uitkering te behouden - zich tegenover zijn klantmanager voordoet als zelfredzame 'modelklant' en zo voorkomt dat zij hem helpt met werk zoeken. Allemaal voorbeelden van manipulatie. Als manager of hulpverlener is de kans groot dat je ermee in aanraking komt, in welke vorm dan ook. Van smoezen en kleine leugens tot oplichting en (machts)misbruik. Wees gewaarschuwd, aldus Ronald Siecker, auteur van het nieuwe boek Manipulatie - Van marionet tot regisseur.
In de omgang tussen cliënten/patiënten en professional is voortdurend sprake van beïnvloeding. Vaak probeert men dingen voor elkaar te krijgen of er zelf beter van te worden. Meestal op onschuldige wijze, bijvoorbeeld door de ander te vleien, maar soms ten koste van de ander. In onze individualistische samenleving is het gangbaarder geworden om het eigen belang te laten prevaleren. De 'calculerende burger' wil het maximale bereiken en in dat streven overschrijdt hij soms de grenzen van een ander. Zodra jij die ander bent en denkt 'Waarom heb ik dit eigenlijk gedaan?' is de kans groot dat je slachtoffer bent geworden van manipulatie.
Ernstige gevolgen
Een manipulator gaat doelgericht te werk en weet feilloos de zwakke plekken van zijn slachtoffer te vinden. Zijn sterkste wapen is het gevoel dat wij allemaal hebben: dat het óns niet kan gebeuren. Het probleem is namelijk dat wij er niet op toegerust zijn manipulatie te herkennen. Met alle ernstige gevolgen van dien.
Rinkelende alarmbellen
Gelukkig kent manipulatie een aantal basisprincipes, opgebouwd uit specifieke trucs en technieken. Ronald Siecker - psychiater, arts en bedrijfsadviseur - brengt ze in kaart in de manipulatie-index. Een handige checklist waarmee je de trucs makkelijker leert herkennen.
Manipulatie leest als een ontdekkingstocht langs alle graden van manipulatie, in alle omstandigheden: op het werk, in relaties, op straat, in onderhandelingen enzovoort. Gewapend met deze kennis hoor je tijdig alarmbellen afgaan. Het boek helpt je de verschillende vormen van manipulatie te begrijpen, tegenzetten te doen en je ertegen
te beschermen.
Praktijkvoorbeelden
De talrijke ongelooflijke maar waargebeurde voorbeelden, afkomstig uit Sieckers beroepspraktijk, lezen als een thriller met verrassende ontknoping.
Zoals het voorbeeld van IT-werknemer Theo die na het overlijden van zijn vrouw een tijd in de ziektewet zat, vervolgens op veel sympathie mocht rekenen van zijn collega's en werkgever en jarenlang bepaalde privileges genoot. Totdat...
'En die rouwadvertenties dan, die van familie en vrienden?'
'Die heb ik natuurlijk allemaal zelf geplaatst. Zo'n krant controleert dat niet, hoor.'
'En al die tijd dat je in de ziektewet zat?'
'Veel gereisd.'
'Met je vrouw?'
'Ja natuurlijk.'
€ 0.00

28 - 36 uur

Wil jij jouw kennis en kunde inzetten binnen de Forensische psychiatrie en wil je werken in een team met een unieke samenstelling vanuit Trajectum en GGZ Friesland? Dit is je kans! Bij ForFACT en ForFACT LVB zoeken wij een nieuwe collega voor 28-36 uur per week.

Je nieuwe functie
Als Verpleegkundig specialist binnen het ForFACT en ForFACT LVB heb je een spilfunctie in de behandelingen die wij bieden. Je hebt de rol van regiebehandelaar in het team waar je verantwoordelijk bent voor het coördineren van de uitvoering van het behandelplan. Daarnaast denk je mee in het verbeteren van onze patiëntenzorg en lever je een bijdrage in het verbeteren van de kwaliteit van de zorg die we bieden.

Je zorgt voor kennisoverdracht, neemt een coachende houding aan binnen het team en geeft supervisie waar nodig. Je werkt nauw samen met onze ketenpartners zoals PI Leeuwarden, Politie, 3 Reclasseringsorganisaties, VNN en Maatschappelijk opvangorganisaties. Je hebt te maken met complexe casuïstiek waarbij de focus van de behandeling ligt op preventie van delictgedrag en dreigend delictgedrag.

Als VS binnen het ForFACT LVB team ligt jouw uitdaging om je kennis en expertise in te zetten om de functie van Verpleegkundig Specialist inhoudelijk verder te ontwikkelen. Je kunt met je coachende vaardigheden een actieve rol spelen in de teamontwikkeling van het nieuw samengestelde team.

Wat staat je te wachten

 • Samen met jou gaan we kijken welke doelgroep het beste bij je interesse past en of je komt te werken binnen het team ForFACT of ForFACT LVB
 • Een werkplek waarin de rol en functie van Verpleegkundig specialist stevig staat naast de rol van je collega regiebehandelaren
 • Je krijgt de ruimte om jouw ideeën over verbetering van onze behandeling uit te voeren en mee te bouwen aan de ontwikkeling van jouw team
 • Arbeidsvoorwaarden conform CAO GGZ FWG 65, max. €5.553 bruto per maand op fulltime basis
 • Persoonlijk opleidingsbudget, t.b.v. accreditatie, van min. € 2.000,- per jaar
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Je krijgt de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen en te specialiseren op het gebied van LVB
 • Een plek waar je outreachend werkt maar ook nauw samenwerkt met verschillende ketenpartners
 • Deelname aan de vakgroep specialisten, dit is een adviesorgaan van de Raad van Bestuur
 • De mogelijk om een leaseauto te krijgen voor het uitvoeren van jouw werkzaamheden

Jouw inbreng

 • Je bent een BIG geregistreerde Verpleegkundig Specialist GGZ
 • Je hebt ervaring of affiniteit met de forensische doelgroep
 • Je deinst niet terug voor complexiteit maar pakt dit juist met veel enthousiasme op
 • Je kunt coachend werken in een team en kunt ook buiten de gebaande paden denken vanuit jouw expertise van het verpleegkundig domein

Over je nieuwe team
Sinds september hebben we het ForFACT team opgesplitst in twee teams, het reguliere ForFACT en ForFACT LVB. Het ForFACT LVB team is een samenvoeging van de kennis en expertise van twee organisaties, namelijk Trajectum en GGZ Friesland. Het team bestaat dan ook uit medewerkers vanuit beide organisaties. Dit is een relatief nieuw team waarin we nog pionieren en gaandeweg onze werkwijze en processen in gezamenlijkheid vastleggen.

De collega's in beide ForFACT teams zijn hele bevlogen medewerkers met hart voor de doelgroep. We zijn gericht op hoe het beter kan maar ook op het evenredig verdelen van complexe zaken. Het is een open team waarin professionaliteit, eigenaarschap, humor en werkplezier een belangrijke plek innemen. Er wordt nauw samengewerkt met de Forensische poli en met de Forensische Psychiatrische Afdeling in Franeker. Je werkplek is in Leeuwarden waarbij je ook de mogelijkheid krijgt om vanuit huis te werken. Het werkgebied van ForFACT is de gehele provincie Friesland.

Over je toekomstige werkgever
Wij zijn er voor de mensen die ons het hardst nodig hebben. Jaarlijks bieden wij op twaalf verschillende locaties, verspreid door heel Friesland, professionele hulp aan meer dan 12.000 mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen. Thuis, op de polikliniek, dagbehandeling of tijdens een opname in de kliniek. Ook in geval van crisis zijn wij er 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Bij ons kun je het verschil maken en zetten we ons actief in voor specialistische herstelondersteunende zorg dichtbij de patiënt. Dat doe je niet alleen, maar samen. Samen met je collega's, met andere organisaties, maar vooral mét de patiënt en zijn of haar naasten.

Bel, mail of app ons!
Heb je nog vragen of wil je meer informatie over GGZ Friesland? Bel, mail of app Youssef Tatou, Recruiter a.i. via youssef.tatou@ggzfriesland.nl of 06-41182460. We kijken uit naar je sollicitatie!

Interesse in de functie van Verpleegkundig Specialist - ForFACT bij Stichting GGZ Friesland regio Leeuwarden? Reageer nu met je CV en motivatie via de "solliciteer" button.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

€ 29.50
Een patiënt die nét iets sneller wordt geholpen omdat hij dreigt. Een scooterrijder met kapot achterlicht die door smoesjes zonder boete wegkomt. Of een werkzoekende die - om zijn uitkering te behouden - zich tegenover zijn klantmanager voordoet als zelfredzame 'modelklant' en zo voorkomt dat zij hem helpt met werk zoeken. Allemaal voorbeelden van manipulatie. Als manager of hulpverlener is de kans groot dat je ermee in aanraking komt, in welke vorm dan ook. Van smoezen en kleine leugens tot oplichting en (machts)misbruik. Wees gewaarschuwd, aldus Ronald Siecker, auteur van het nieuwe boek Manipulatie - Van marionet tot regisseur. In de omgang tussen cliënten/patiënten en professional is voortdurend sprake van beïnvloeding. Vaak probeert men dingen voor elkaar te krijgen of er zelf beter van te worden. Meestal op onschuldige wijze, bijvoorbeeld door de ander te vleien, maar soms ten koste van de ander. In onze individualistische samenleving is het gangbaarder geworden om het eigen belang te laten prevaleren. De 'calculerende burger' wil het maximale bereiken en in dat streven overschrijdt hij soms de grenzen van een ander. Zodra jij die ander bent en denkt 'Waarom heb ik dit eigenlijk gedaan?' is de kans groot dat je slachtoffer bent geworden van manipulatie. Ernstige gevolgen Een manipulator gaat doelgericht te werk en weet feilloos de zwakke plekken van zijn slachtoffer te vinden. Zijn sterkste wapen is het gevoel dat wij allemaal hebben: dat het óns niet kan gebeuren. Het probleem is namelijk dat wij er niet op toegerust zijn manipulatie te herkennen. Met alle ernstige gevolgen van dien. Rinkelende alarmbellen Gelukkig kent manipulatie een aantal basisprincipes, opgebouwd uit specifieke trucs en technieken. Ronald Siecker - psychiater, arts en bedrijfsadviseur - brengt ze in kaart in de manipulatie-index. Een handige checklist waarmee je de trucs makkelijker leert herkennen. Manipulatie leest als een ontdekkingstocht langs alle graden van manipulatie, in alle omstandigheden: op het werk, in relaties, op straat, in onderhandelingen enzovoort. Gewapend met deze kennis hoor je tijdig alarmbellen afgaan. Het boek helpt je de verschillende vormen van manipulatie te begrijpen, tegenzetten te doen en je ertegen te beschermen. Praktijkvoorbeelden De talrijke ongelooflijke maar waargebeurde voorbeelden, afkomstig uit Sieckers beroepspraktijk, lezen als een thriller met verrassende ontknoping. Zoals het voorbeeld van IT-werknemer Theo die na het overlijden van zijn vrouw een tijd in de ziektewet zat, vervolgens op veel sympathie mocht rekenen van zijn collega's en werkgever en jarenlang bepaalde privileges genoot. Totdat... 'En die rouwadvertenties dan, die van familie en vrienden?' 'Die heb ik natuurlijk allemaal zelf geplaatst. Zo'n krant controleert dat niet, hoor.' 'En al die tijd dat je in de ziektewet zat?' 'Veel gereisd.' 'Met je vrouw?' 'Ja natuurlijk.'
€ 43.65
Een belangrijke peiler van onze samenleving is de zorg. Een sector waarin sprak is van toenemende druk en een steeds veranderende zorgvraag. Hoe houd je zorgprofessionals geïnspireerd? Hoe leid je op als tijd en capaciteit voortdurend onder druk staan? Werkvormen ondersteunen hierin. Ze maken momenten van kennisoverdracht, samenwerken en ontwikkeling leuker en efficiënter. Door deze momenten beter te benutten, is het mogelijk om effectiever op te leiden én de lerende cultuur te creëren die het werk nu en in de toekomst vraagt. 130 werkvormen voor leer-, overdrachts- en andere werkmomenten in de zorg In Het Groot Werkvormenboek voor de Zorg beschrijven de auteurs 130 werkvormen voor onder andere een klinische les, een patiënt- of complicatiebespreking, intervisie, learning-on-the-job, ontwikkelgesprekken of een strategiebijeenkomst. Dit aantrekkelijke praktijkboek inspireert en ondersteunt opleiders, supervisoren, werk- en praktijkbegeleiders en leidinggevenden in de zorg om het rendement van hun leer-, overdrachts- en andere werkmomenten te vergroten. Het Groot Werkvormenboek gebruiken in het zorgonderwijs? Deze uitgave is bedoeld ter bevordering van de eigen deskundigheid van de docent. Voor deze titel is de service van het gratis aanvragen van beoordelingsexemplaren niet van toepassing. Bent u docent in het zorgonderwijs en overweegt u het boek in te zetten met uw studenten? Neem dan contact op met onze accountmanager Vincent Roelse. Over de auteurs Sasja Dirkse en Angela Talen, oprichters van het adviesbureau 2KNOWHOW en experts op het gebied van leren en veranderen schreven eerder al de baanbrekende bestseller Het Groot Werkvormenboek deel 1. Samen met Maaike Kester en de rest van de collega's van 2KNOWHOW schreven zij Het Groot Werkwerkvormenboek deel 2 en Het Groot Online Werkvormenboek. Voor deze speciale editie voor de zorg zochten zij de samenwerking met Miriam Boer (Manager AVL Academie) en Jacqueline Stouthard (internist-oncoloog en opleider), beide werkzaam in het Antoni van Leeuwenhoek. Aanbevelingen 'Er wordt veel gepraat over didactische visies, met uiteindelijk weinig effect op het leerresultaat. Waar wel veel te winnen valt is het plezier in onderwijs. Dit boek bevat een schat aan nieuwe en praktische werkvormen om onderwijs en training in de gezondheidszorg niet alleen leuker, maar ook effectiever maken. Een aanrader voor iedereen die betrokken is bij kennisoverdracht in de zorg.' Marcel Levi - internationaal toonaangevend zorgbestuurder, internist, spreker en columnist. 'Leren in en van de praktijk met werkvormen die ontwikkeling stimuleren, dit boek biedt een uitstekend en enthousiasmerend houvast daarvoor.' Doekle Terpstra - Bestuurder en voorzitter van de commissie Werken in de Zorg 'Het Grootwerkvormenboek in de Zorg is het boek om te gebruiken bij alle soorten onderwijs in de zorg. Inspirerend, volledig en erg toegankelijk. Must voor elke onderwijsaanbieder en docent.' Sander de Hosson - Longarts, spreker, columnist en auteur op het gebied van palliatieve zorg 'Ik ben ervan overtuigd dat dit geweldige boek enorm bijdraagt aan betere samenwerking, effectieve kennisdeling en inspiratie. Top!' Tommie Niessen - Verpleegkundige, zorgblogger, auteur en spreker over werken in de zorg